Akadálymentes verzió

Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

Kódszám

OKMIR00086

Az ügy rövid leírása

Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti. Ha a bíróság vagy más hatóság erről értesíti a járási hivatalt, amely hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítésére.

Ki jogosult az eljárásra?

jegyző, járási hivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)

Milyen adatokat kell megadni?

Hivatalból induló eljárás azaz az ügyfél nem közöl adatot.

Milyen iratok szükségesek?

Hivatalból induló eljárás, azaz az ügyfél nem csatol dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala
Az értesítési cím vonatkozásában bármely járási hivatal és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség amelyet a járási hivatalhoz kell megtenni, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. A fellebbezésre 15 napon belül van lehetőség, 5000 Ft. Illeték ellenében

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Igazolhatja-e a polgár, hogy a bejelentekezett személy ténylegesen nem ott lakik?
Bejelentés esetén a jegyző illetve a járási hivatal érvényteleníti a lakcímet.

Hol lehet felvilágosítást kérni, hogy a saját ingatlanon ki van bejelentkezve?

A jegyzőnél, a járási hivataloknál és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál.

Fontosabb fogalmak

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyása nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (2), (5)- (5a) bekezdés, 28/A. § (6) bekezdés,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §. (3)-(3a) bekezdés, 35. § (2)-(4) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés , 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés , 33. § (2) bekezdés 41. pont
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény

Kulcsszavak

személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímértesítési cím, lakcímértesítési cím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858