Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

Kódszám

OKMIR00087

Az ügy rövid leírása

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat). A magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarország területén élő magyar állampolgárok.

Kizáró okok: A külföldi letelepedési szándék bejelentését személyesen, valamint elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján lehet bejelenteni.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, családi állapot, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, állampolgárság, személyi azonosító, eddigi lakóhely, külföldi lakóhely. Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozzó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell.

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása is illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal.

Ügyintézés határideje

A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentésének ügyintézési határideje - ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, egyéb esetekben 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.   

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)


Fontosabb fogalmak

Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa. Külföldön élő magyar állampolgár esetén azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (10) bekezdés, 8. § (1) bekezdés a) pont, 26. § (3) bekezdés, 4. § (2a) bekezdés b) pont, 28. § (1) bekezdés, 15. § (1) bekezdés h) pont, 27/A. § (3) bekezdés, 29. § (4) bekezdés,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, 41/A. § , 5. számú melléklet, 19. § (8) bekezdés, 18. § (2) bekezdés d) pont, 21. § (4) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 9. § (4) bekezdés, 10. §, 17. § (1) bekezdés a) pont, 19. § (8) bekezdés, 21. § (4) bekezdés, 
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. törvény (2) bekezdés 26. és 51. pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés 

Kulcsszavak

külföldi letelepedési nyilatkozat, külföldi lakóhely, tartózkodási hely, személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolván

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858