Akadálymentes verzió

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00049

Az ügy rövid leírása

Ha az ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy az ingatlanába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző, illetve a járási hivatal megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Ki jogosult az eljárásra?

az ingatlan tulajdonosa
Kérelem adatlapon történő nyilatkozattétel és két tanú jelenléte szükséges a tényállás tisztázásához, így személyesen lehetséges az ügyintézés

Milyen adatokat kell megadni?

természetes személyazonosító adatok, lakcím, adott lakással szembeni jogcím (tulajdonos ), fiktiválás oka

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
lakcímigazolvány, kérelem adatlap, két tanú aláírásával

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

járási hivatal és a települési jegyző

Ügyintézés határideje

jogszabály szerint a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, a hatóság a sommás eljárásban a döntést azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
Van.
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal/jegyző
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus
Mit kell magammal hoznom?
Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, 2 tanú a fiktiválási kérelem benyújtásához.

Kell-e a kérelem benyújtásáért illetéket fizetni?
Nem, a kérelem benyújtása illetékmentes.

Mennyi időn belül kapom meg a döntést?
A döntést 21, sommás eljárás esetén 8 napon belül kapja kézhez.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (KEKKH) képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja
Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §, 11. § e) pont, 13. §-14. §, 16. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés a) pont, 34. § (3) bekezdés, 35. § (3), (4) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pont, 26. § (1), (2) bekezdés,

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (2)-(3) bekezdés, 33. § (1), (5) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 41. pont,

Kulcsszavak

fiktív, lakcím, tulajdonos, tanú, kérelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858