Akadálymentes verzió

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00049

Az ügy rövid leírása

Kérni lehet, hogy a jegyző, illetve a járási hivatal egy lakásba bejelentkezett, de ténylegesen ott nem lakó személy lakcímét érvénytelenítse. Nem szerepeltethető "fiktív" jelzéssel a lakcím, ha a jegyző, illetve a járási hivatal az eljárás során megállapítja, hogy az érintett - a lakás végleges elhagyásának szándéke nélkül - átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője nyújthatja be.
A kérelem személyesen vagy két tanúval aláírt nyilatkozaton nyújtható be.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

járási hivatal és a települési jegyző

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A nyilvántartást vezető hatóság határozata ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a fővárosi vagy megyei kormányhivatal bírálja el.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót a lakcímigazolvány (lakcímkártya) tartalmazza.
Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

fiktív, lakcím, tulajdonos, tanú, kérelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858