Akadálymentes verzió

Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

Kódszám

OKMIR00051

Az ügy rövid leírása

A letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy személyi és lakcímadatait nem kell külön bejelenteni, azokat az idegenrendészeti, illetve a menekültügyi hatóság elektornikus úton továbbítja a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalnak.
Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

A Magyarország területén élő letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személynek nem kell külön kérelmet benyújtania a járási hivatalhoz. Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától, a menekültügyi hatóság a menekült és az oltalmazott jogállását elsimerő határozat kiállításától számított öt napon belül a polgár nyilvántartásba vétel érdekében a szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a lakóhely szerint illetékes járási hivalhoz. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

Milyen adatokat kell megadni?

A szükséges személyi és lakcímadatokat az idegenrendészeti hatóság elektronikusan továbbítja a járási hivatalhoz.

Milyen iratok szükségesek?

A szükséges személyi és lakcímadatokat az idegenrendészeti hatóság elektronikusan továbbítja a járási hivatalhoz.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Lakóhely szerint illetékes járási hivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági igazolvány kiállítását megtagadó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a járási hivatalhoz kell benyújtani, és a fővárosi vagy megyei kormányhivatal bírálja el.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfél az okmányokat a lakóhelye szerinti járási hivataltól kapja meg.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (KEKKH) képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a lakcímigazolvánnyal (lakcímkártya) tájékoztatja
Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858