Akadálymentes verzió

Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

Kódszám

OKMIR00115

Az ügy rövid leírása

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerző személy, amennyiben magyarországi lakóhellyel rendelkezik, úgy az állampolgársági eskü letételekor átadásra kerül részére az új személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány. Amennyiben az eskü letételére - magyarországi lakóhellyel rendelkező személy esetén - a külképviseleten kerül sor, úgy az új okmányok az érintett magyarországi lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak kerülnek megküldésre átadás céljából. Az átadás során leadásra kerülő korábbi okmányok bevonásáról és megsemmisítéséről is a járási hivatal gondoskodik.

Ki jogosult az eljárásra?

Az okmányok kiadására hivatalból kerül sor. Az ügyfél csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az adatokat nem az ügyfél, hanem az állampolgársági ügyekben eljáró szerv küldi meg (elektronikus úton).

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek nem kell dokumentumokat csatolnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kormányablakban hivatalból intézhető.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A lakcímigazolvány kiállítását megtagadó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a fővárosi vagy megyei kormányhivatal bírálja el.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfél az okmányokat az eskütétel alkalmával a polgármestertől, külképviseleten tett eskü esetén a járási hivataltól kapja meg.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosító igazolvány: olyan hatósági igazolvány, a mely a polgár személyazonosságát és az igazolványon szereplő adatait közhitelűen igazolja.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
Amagyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm.rendelet

Kulcsszavak

állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése, pótlása, ideiglenes személyazonosító igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858