Akadálymentes verzió

Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

Kódszám

OKMIR00116

Az ügy rövid leírása

Az elhunyt személy személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját át kell adni az anyakönyvvezetőnek a haláleset bejelentésekor. Az anyakönyvvezető az okmányokat érvényteleníti.
Ha az elhunyt hozzátartozója kéri, az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat visszaadja a hozzátartozónak. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet.
Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok okmányazonosítóját, a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.
A járási hivatal az érvénytelenítés tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Az okmányok érvénytelenítésére, valamint ennek a ténynek a bejegyzésére hivatalból kerül sor.

Milyen adatokat kell megadni?

Az adatokat nem az ügyfél, hanem az anyakönyvvzető küldi meg a járási hivatal részére.

Milyen iratok szükségesek?

Az elhunyt személyi okmányainak az anyakönnyvezetőnél tönrténő leadásán túl más dokumentumot nem kell benyújtani.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A haláleset helye szerinti anyakönyvvezető, haláleset helye szerinti járási hivatal, illetve a központi szervek - megosztott hatáskörben -

Ügyintézés határideje

Az anyakönyvvezetőtől visszakért okmányok az érvénytelenítést követően azonnal visszaadásra kerülnek. A hozzátartozó által vissza nem igényelt érvénytelenített okmányok soron kívül, de legkésőbb három napon belül megküldésre kerülnek a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.
Az érvénytelenítés tényének bejegyzésére irányadó ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)Fontosabb fogalmak

Személyazonosító igazolvány: olyan hatósági igazolvány, a mely a polgár személyazonosságát és az igazolványon szereplő adatait közhitelűen igazolja.

Vonatkozó jogszabályok

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásra kiadott 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdés;

Kulcsszavak

elhunyt személyek okmányinak bevonása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858