Akadálymentes verzió

Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése

Kódszám

OKMIR00117

Az ügy rövid leírása

Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség nyílik a személyazonosító igazolvány tároló elemén található adatok ellenőrzésére. Ennek során az állampolgár az ügyfélszolgálat ügyintézői munkaállomását igénybe véve ellenőrizheti, hogy a személyazonosító igazolvány  tároló elemén milyen adatok kerültek elhelyezésre és azokat mely szervek olvashatják ki. 

Ki jogosult az eljárásra?

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár,
bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy.

Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzését személyesen, illetve törvényes képviselő útján lehet teljesíteni.

Milyen adatokat kell megadni?

A CAN szám és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód.

Milyen iratok szükségesek?

Tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellenőrzés illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél előterjeszthető.

Ügyintézés határideje

Nem határoz meg eljárási határidőt jogszabály.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs.
Nem
Nem
Nem
Nem

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus formájában. Az eSzemélyi okmánnyal kapcsolatos ügyfél-tájékoztatás  a https://eszemelyi.hu/ oldalon található.
Hogyan ellenőrizhető az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemének adattartalma? A polgár a tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen ellenőrizheti. Hogyan kell az illetéket megfizetni? Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

Aktiváló PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló adat, Állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, annak elektronikus úton történő használatához szükséges, az okmány birtokosának hozzáférési jogosultságát igazoló adat

Vonatkozó jogszabályok

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete 39. pontja, a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdés h) pont, a 3/A. § 11. pont a 4. § k) pont, 48. §, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (1) bekezdés g) pont,  8/A. § a) pont,  9. § (2) bekezdés d) pont.

Kulcsszavak

Tároló elem, adattartalom ellenőrzés,kártyaolvasó, CAN szám, állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, üzenet, kijelző, alkalmazás, kiolvasására jogosult szervezet, képernyő.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858