Akadálymentes verzió

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése

Kódszám

OKMIR00121

Az ügy rövid leírása

A polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzítésre kerül azon legfeljebb két személy telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén (pl: baleset, rosszullét, betegség), amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.

Ki jogosult az eljárásra?

Valamennyi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár,
bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású polgár, aki tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik
A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítését az egészségügyi okból személyes megjelenésében akadályozott polgár helyett eljáró meghatalmazott a telefonszám rögzítését nem kérelmezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A rögzíteni kívánt telefonszám(ok), valamint a polgár arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a megadott telefonszám(ok) rögzítését a telefonszám(ok) tulajdonosának beleegyezésével kérelmezi

Milyen iratok szükségesek?

Tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvány és a telefonszám rögzítésére irányuló kérelem (adatlap).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Országos illetékesség.

Ügyintézés határideje

Jogszabály eljárási határidőt nem határoz meg. Az eljárás a tároló elemmel rendelkező állandó személyi igazolvány kiadásának előterjesztésekor, valamint a kiadott személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama alatt bármikor lefolytatható, a telefonszám rögzítése, törlése, illetve módosítása azonnal megtörténik.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató prospektus formájában.
Mire használható a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám? Abban az esetben, ha a polgárt baleset érné, a telefonszám segítségével könnyen és gyorsan értesíthető a polgár által ebből a célból megjelölt személy (pl: családtag) Kötelező-e megadni a telefonszámot? A telefonszám megadása nem kötelező, erről a polgár saját belátása szerint dönt, és annak cseréjét vagy törlését bármikor kérheti. Ki ismerheti meg a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot? A telefonszám tároló elemből történő kiolvasására csak a kizárólag a polgár halála vagy tájékoztatás adására képtelen egészségi állapota esetén az értesítendő személy tájékoztatása céljából kerülhet sor.

Fontosabb fogalmak

Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám: azon személynek a polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzített telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.

Vonatkozó jogszabályok

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete 45. pontja, a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja, 3/A. § 15. pontja, 3/B. § f) pontja, 4. § p) pontja, a polgárok személyiadatainak- és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (23) bekezdése és 29. § (7) bekezdés g) pontja

Kulcsszavak

Vészhelyzet, értesítendő, telefonszám, tároló elem, rögzítés, csere, törlés, polgár halála, polgár egészségi állapota, tájékoztatás, képtelen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858