Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

Kódszám

OKMIR00078

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése többrétű. Az egyéni vállalkozó által folytatott tevékenységek vonatkozásában az egyéni vállalkozót szakhatóságok (pl. ÁNTSZ, munkavédelmi hatóság stb.) ellenőrzik. Ezen felül a nyilvántartást vezető szerv (KEK KH) és a járási hivatal (Okmányiroda) ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. A hatáskörrel rendelkező hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Az Okmányiroda ezen felül ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel végzi az egyéni vállalkozók ellenőrzését.

Ki jogosult az eljárásra?

Ilyen ügytípus indítására az ügyfél nem jogosult.

Milyen adatokat kell megadni?

Az Okmányiroda felhívására a jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges követelményeket igazoló adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges követelményeket igazoló dokumentumok (képesítések, engedélyek/bejelentések).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

járási (fővárosban: kerületi) hivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

Az újonnan indult egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 nap.
A korábban létesített egyéni vállalkozások éves ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel kerülnek ellenőrzésre.

Jogorvoslati lehetőség

Az ellenőrzés eredményeként született határozattal szembeni jogorvoslatra lehetőség van.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések):
Mit ellenőriz a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésekor?
Semmit, a vállalkozás indítását követő 30 napon belül kell ellenőrizni, hogy a vállalkozás jogszabályszerűen működik-e (megvannak-e a szükséges képesítések/engedélyek, megtörténtek-e a bejelentések, nem áll-e fenn kizáró ok).
Milyen módon történik az ellenőrzés?
Az ügyintéző értesítést küld a vállalkozónak, hogy mutassa be a szükséges dokumentumokat, valamint az interneten rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartások adatai alapján ellenőriz.
Mi a feladata vállalkozónak az ellenőrzés során?
Határidőben eleget tenni az értesítésben foglaltaknak.
Milyen következményei lehetnek az ellenőrzésnek?
Amennyiben az egyéni vállalkozó valamely tevékenységi körét jogellenesen végzi, annak folytatása megtiltásra kerül és azt törlik az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, amennyiben az egész vállalkozói tevékenységét jogellenesen gyakorolja, vagy az egyéni vállalkozóvá válást kizáró ok áll fenn, és a vállalkozói jogviszony megszüntetésre kerül. Amennyiben a vállalkozó eleget tesz a jogszabályi követelményeknek, az ellenőrzésnek nincs semmiféle következménye.

Fontosabb fogalmak

hatósági ellenőrzés: a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését

Vonatkozó jogszabályok

az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) - (2) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 11. § (1), (3) bekezdés, 12.§ (2) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 19/A. § (1)-(5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2) bekezdés, 91. § (1) bekezdés,
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont

Kulcsszavak

hatósági ellenőrzés, hatósági engedély/bejelenetés, képesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858