Akadálymentes verzió

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

Kódszám

BAHIV00015

Az ügy rövid leírása

Az eljárás a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi szálláshelyének bejelentésére irányul. A vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek nem minősülő szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének bejelentésére akkor köteles, ha magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot meghaladja. A bejelentési kötelezettséget a harmadik országbeli állampolgárnak a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentőlap) kell teljesítenie. A harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének megváltozását köteles három napon belül bejelenteni az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár a fent felsorolt adatairól a szállásadó az előírt formanyomtatvány szerinti nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet.

Ki jogosult az eljárásra?

A szálláshely-változás bejelentésére a harmadik országbeli állampolgár jogosult. Harmadik országbeli állampolgárnak minősül az olyan személy, aki nem az Európai Unió tagállamának állampolgára, a nem magyar állampolgár, illetve a hontalan személy.

Milyen adatokat kell megadni?

a) természetes személyazonosító adatok (családi és utónév (nevek), születési családi és utónév (nevek), előző családi és utónév (nevek), születési hely és idő, nem, anyja születési családi és utóneve (utónevei), állampolgárság (állampolgárságok) vagy hontalan státusz); b) az úti okmány azonosító adatai; c) a szálláshely címe; d) a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja; e) a vízum vagy tartózkodási engedély száma és f) a beutazás időpontja, helye.

Milyen iratok szükségesek?

érvényes úti okmány, az érvényes tartózkodásra jogosító okmány, és a szálláshely megváltozása esetén az új szálláshely használatára való jogosultságot igazoló iratok (így különösen lakásbérleti szerződés, adásvételi szerződés, szívességi lakáshasználati szerződés/megállapodás, lakhatási nyilatkozat, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes regionális igazgatósága

Ügyintézés határideje

Tekintettel arra, hogy az ügyfél bejelentési kötelezettségéről van szól, nincs jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

Tekintettel arra, hogy bejelentési kötelezettség teljesítéséről van szó, a jogorvoslat lehetősége kizárt

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A szálláshely megváltozása esetén legkésőbb a változást követően három napon belül be kell jelenteni az új szálláshely adatait, melyre az ügyfelek könnyebb elérhetősége miatt van szükség. A bejelentés a kitöltött bejelentőlapon történik, melyet a szálláshelyet biztosító személynek is el kell látnia az aláírásával és az új szálláshely használati jogosultságát okiratokkal is igazolni kell.

Fontosabb fogalmak

1.) Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT állampolgárok és családtagjaik, illetve a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjaik) kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan. 2.) Úti okmány: Magyarország által az államhatárának átlépésére jogosító okmányként elismert útlevél, igazolvány vagy irat, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát (hontalanságát) igazolja.

Vonatkozó jogszabályok

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. §, 88. § (3) bekezdés, 94. §, 101. §,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § c) és d) pont, 29. § (4) bekezdés, 153-156. §

Kulcsszavak

harmadik országbeli állampolgár, úti okmány, bejelentő lap, szálláshelybejelentés, szálláshelybejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858