Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

Kódszám

NEPEG00025

Az ügy rövid leírása

A tanuló ifjúság táboroztatása bejelentés köteles tevékenység, amely a 3-18 éves korosztály üdültetését, táboroztatását, szervezett foglalkoztatását jelenti. A bejelentést a tervezett tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel a tábor szervezőjének írásban kell megtennie a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, a táborozásban részvevők számát. A tábor helyének kijelölésénél, továbbá a tábor üzemeltetése során biztosítani kell a környezet- és természetvédelmi rendelkezések érvényre juttatását.Vándortábor esetén, ha az útvonal egy megyén belül több járási hivatal területi illetékességét érinti, a szervezőknek a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint ha az útvonal több megye (a főváros) területét érinti, a vándortábort a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes kormányhivatalnál kell bejelenteni. A táborozásban csak az a gyermek vehet részt, akinek egészségi állapota a táborozásra alkalmas. Ezt a gyermek törvényes képviselőjének kell igazolnia a táborozás megkezdése előtt, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt - a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából. A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni, melyet a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejelentésre jogosult a táborszervező természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (például: cég, alapítvány, egyesület, egyház).
A táborszervező nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy a táborszervező helyett meghatalmazott járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentéskor meg kell adni:
- a táborozás helyét és időpontját,
- a táborozásban részt vevők számát,
- a tábort szervező adatait: név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség,
- a tábor adatait: típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez egyéb dokumentum becsatolása nem szükséges, ezt jogszabály nem írja elő. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt - a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéshez kapcsolódóan eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva

Hol intézhetem el?

A tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala. Vándortábor esetén, ha az útvonal egy megyén belül több járási hivatal területi illetékességét érinti, a szervezőknek a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint ha az útvonal több megye (a főváros) területét érinti, a vándortábort a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes kormányhivatalnál kell bejelenteni.

Ügyintézés határideje

A belejentésről haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentésnek a járási hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 napon belül dönteni kell.

Jogorvoslati lehetőség

"NINCS ADAT"

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A bejelentést a táboroztatás előtt kell megtenni?
Igen, a tervezett tábor megnyitása előtt legalább 6 héttel meg kell tenni a bejelentést a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál.

2. Mi a teendő abban az esetben, ha a tábornyitás és a bejelentés között kevesebb, mint 6 hét van?
A bejelentést ebban az esetben is meg kell tenni.

3. A táborozásban részvevő gyermekek orvosi igazolása szükséges?
Nem, a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata kell arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges.

Fontosabb fogalmak

Táborozás szervezője: az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (például: cég, alapítvány, egyesület, egyház), akinek a tervezett tábor megkezdése előtt legalább 6 héttel a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.

Gyermek- és ifjúsági csoport: 3-18 éves korosztályú fiatalok legalább hat főből álló közössége.

Vonatkozó jogszabályok

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 1. §, 2. §, 4. §.;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 33. § (1) és (5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja;
Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 1. §, 2. § (1) bekezdés a) és b) pont, 4. §;
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet;

Kulcsszavak

táborozás, táboroztatás, tábor szervezője, bejelentésnyilatkozat, bejelentésnyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858