Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

Kódszám

NEPEG00025

Az ügy rövid leírása

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a tanuló ifjúság táboroztatása bejelentés köteles tevékenység, amely a 3-18 éves korosztály üdültetését, táboroztatását, szervezett foglalkoztatását jelenti. A bejelentést a tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel kell írásban megtennie a tábor szervezőjének a tábor helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézetéhez. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, a táborozásban részvevők számát.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítására jogosult: a táborszervező (természetes személy, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyház, stb.)

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el

Milyen adatokat kell megadni?

A táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők számának megjelölését írja elő a jogszabály (a gyakorlatban azonban a bejelentés során az alábbi adatokat nyújtják be: a tábort szervező adatai ( név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség, ; a tábor adatai: típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe, és a táborozásban résztvevők száma.

Milyen iratok szükségesek?

Egyéb dokumentum becsatolását a jogszabály nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéshez kapcsolódóan eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva

Hol intézhetem el?

A tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete

Ügyintézés határideje

haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A bejelentés kapcsán a fellebbezési lehetőség nem értelmezhető, csak bejelentési kötelezettség van.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Honnan tudom, hogy az általam szervezett tábor milyen típusú táborok közé tartozik? A tábor típusokat a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete, valamint a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 1. § (1) bekezdése határozza meg.
2. A bejelentést a táboroztatás előtt kell megtenni? Igen, legalább 6 héttel előtte.
3. Mi a teendő abban az esetben, ha a tábornyitás és a bejelentés között kevesebb, mint 6 hét van? A bejelentést abban az esetben is meg kell tenni.
4. A táborozásban részvevő gyermekek orvosi igazolása szükséges? Nem, a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata kell arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges.

Fontosabb fogalmak

Táborozás szervezője: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 1. §, 2. §, 4. § (2) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja; az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, 1. §, 4. §; a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

táborozás, táboroztatás, tábor szervezője, bejelentésnyilatkozat, bejelentésnyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858