Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

Kódszám

NEPEG00051

Az ügy rövid leírása

Az engedéllyel (légi úton történő szúnyogirtásra) rendelkező ügyfél, vagy képviselője a szúnyogirtás tényleges időpontját és helyét legkésőbb 48 órával a tevékenység megkezdése előtt bejelenti a Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének. A hatóság a bejelentést tudomásul veszi. Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével juttatható ki a környezetbe.
Szúnyogirtószer és szúnyoglárvairtó-szer légi úton történő környezetbe juttatására vonatkozó szabályokat  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton történő kijuttatására feljogosító engedéllyel rendelkező ügyfél

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő neve, lakcíme, (az engedéllyel rendelkező neve, székhelycíme, amennyiben eltér a bejelentőtől), ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének elérhetőségei,
továbbá szükséges a tevékenység végzésének pontos helyszíne, időpontja, az alkalmazott irtószer neve, annak alkalmazott dózisa, illetve a repülőgépek felszállási helye.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő részéről nincs szükség dokumentumok csatolására.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben eljárás nem indul, ezért a bejelentés illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Ügyintézés határideje

A bejelentést a hatóság csak tudomásul veszi, döntésre nem kerül sor.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Légi szúnyogirtás esetén ha a kezelendő terület több megyét érint, akkor mindegyik megye illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél bejelentést kell tenni?
Igen, valamennyi, a kezelendő terület szerint illetékes Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél bejelentést kell tenni.
Minden szabadban történő kezelés esetén szükséges értesíteni a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjét?
Szabadban történő rovarirtás esetén a méhek védelme érdekében a 400 m2 feletti terület kezelésekor szükséges a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást vezető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni.

Fontosabb fogalmak

Egészségügyi kártevők:
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
j) az előző, a)–i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.
Szolgáltató: az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló jogszabály alapján egészségügyi kártevőirtást végző vállalkozás.
Tartalék napok: Arra az esetre, ha a légi úton történő irtást valamely technikai, személyi, természeti stb. ok bekövetkezése miatt a bejelentettt napon nem lehet elvégezni, meg kell jelölni úgynevezett tartalék napokat, mely napokon a befolyásoló körülmény megszűntekor az írtás "bepótólható".
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: szolgáltatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel,

Vonatkozó jogszabályok

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés, 4. melléklet 2. pont
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1) bekezdés
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/A. § (1), (2) bekezdés
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. melléklet 1. 6.; 6. 22. d) pont
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § e) pont, 7. § (3) a) pontja

Kulcsszavak

szúnyogirtás, légi szúnyogirtás, rovarirtáspermetezés, rovarirtáspermetezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858