Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

Kódszám

NEPEG00051

Az ügy rövid leírása

A légi úton történő szúnyogirtásra engedéllyel rendelkező ügyfél, vagy képviselője a szúnyogirtás tényleges időpontját és helyét legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt bejelenti a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A hatóság a bejelentést tudomásul veszi. Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével juttatható ki a környezetbe.
Szúnyogirtószer és szúnyoglárvairtó szer légi úton történő környezetbe juttatására vonatkozó szabályokat a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által Magyarország határán átnyúló szolgáltatásnyújtásra is alkalmazni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton történő kijuttatására (feljogosító) engedéllyel rendelkező ügyfél. Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő a személyes eljárást.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő neve, lakcíme, (az engedéllyel rendelkező neve, székhelycíme, amennyiben eltér a bejelentőtől), ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének elérhetőségei,
továbbá szükséges a tevékenység végzésének pontos helyszíne, időpontja, az alkalmazott irtószer neve, annak alkalmazott dózisa, illetve a repülőgépek felszállási helye.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő részéről nincs szükség dokumentumok csatolására

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben eljárás nem indul, ezért a bejelentés illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A bejelentést a hatóság csak tudomásul veszi, döntésre nem kerül sor.

Jogorvoslati lehetőség

Jelen ügykör kapcsán nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Légi szúnyogirtás esetén, ha a kezelendő terület több megyét érint, akkor mindegyik megye illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalnál bejelentést kell tenni?
Igen, valamennyi, a kezelendő terület szerint illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalnál bejelentést kell tenni.
Minden szabadban történő kezelés esetén szükséges értesíteni a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjét?
Szabadban történő rovarirtás esetén a méhek védelme érdekében a 400 m2 feletti terület kezelésekor szükséges a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást vezető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni.

Fontosabb fogalmak

Egészségügyi kártevők:
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
j) az előző, a)–i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.
Szolgáltató: az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló jogszabály alapján egészségügyi kártevőirtást végző vállalkozás.
Tartalék napok: Arra az esetre, ha a légi úton történő irtást valamely technikai, személyi, természeti, stb. ok bekövetkezése miatt a bejelentett napon nem lehet elvégezni, meg kell jelölni úgynevezett tartalék napokat, mely napokon a befolyásoló körülmény megszűntekor az irtás "bepótolható".
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: szolgáltatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel.

Vonatkozó jogszabályok

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § (2) bek., 4. melléklet 2. pont
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. b) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 21. § (1) bek. c) pont, 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1) bekezdés
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/A. § (1), (2) bekezdés
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. melléklet 1. 6.; 6. 22. d) pont
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv 2. § e), 7. § (3) a) pontja

Kulcsszavak

szúnyogirtás, légi szúnyogirtás, rovarirtáspermetezés, rovarirtáspermetezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858