Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése

Kódszám

NEPEG00058

Az ügy rövid leírása

Földi járműről végzett szúnyogirtás csak egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedély birtokában végezhető

Ki jogosult az eljárásra?

A jogosultak a jsz. alapján kiadott egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedéllyel rendelkező ügyfelek. Az eljárás során nem szükséges személyesen eljárni, van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kezelendő terület helye és nagysága; a szúnyogirtás kezdetének és befejezésének időpontja; az alkalmazásra kerülő irtószer, a kijuttatás módja, a kezelésre jogosult szakképzett személy neve

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez nem szükséges dokumentumot csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben eljárás nem indul, ezért a bejelentés illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezés itt nem értelmezhető, mivel nincs döntés, csak tudomásulvétel.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen engedéllyel kell rendelkezni a földi járműről végzett szúnyogirtáshoz? A szúnyogirtáshoz a 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet alapján kiadott egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedéllyel kell rendelkezni.

Fontosabb fogalmak

Egészségügyi kártevők:
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
j) az előző, a)–i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.

Vonatkozó jogszabályok

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 2. pont, 36. § (2) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 40-40/A. §, 33. § (1) bekezdés;
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont;
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés;
az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdés, 5. §

Kulcsszavak

szúnyogirtás, egészségügyi kártevőirtó tevékenység, egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedélyegészségügyi kártevő, egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedélyegészségügyi kártevő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858