Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00704

Az ügy rövid leírása

Aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el, mentes a polgári védelmi kötelezettség alól.

Ki jogosult az eljárásra?

Jogosult az, aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el. Ha az érintett a környezettanulmány elkészítéséhez nem járul hozzá, a jegyző az igazolás kiadását megtagadja.

Milyen adatokat kell megadni?

- személyes adatok,
- mentességi ok

Milyen iratok szükségesek?

mentességet igazoló okmány másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzve, a polgármesterhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mire számíthat az, akit beosztanak egy polgári védelmi szervezetbe?
A legtöbb állampolgár megijed, amikor kézhez kapja a polgári védelmi szervezetbe beosztó határozatát. Sokan azt a gondolják, hogy plusz kötelezettséggel terheli őket az önkormányzat, ami jelentős hatással lesz a mindennapi életükre. Ez azonban tévedés. A beosztott kerületi lakos a felkészítés után csak akkor kerül ismét kapcsolatba a polgári védelemmel, ha olyan káresemény történik a lakhelyén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, rendőrség, honvédség) és a karitatív szervezetek nem tudnak felszámolni segítség nélkül. Ilyenkor a polgármester, mint a helyi védelmi bizottság elnöke elrendelheti a polgári védelmi szervezet mozgósítását, vagyis az állampolgárok segítségét veszi igénybe egy nagy kiterjedésű káreset felszámolásában. Milyen feladatok lehetnek ezek? Például homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás, kitelepítésben-elhelyezésben való közreműködés. Így a hivatásos szakemberek válláról a segítők leveszik a teher egy részét, a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltói foglalkozhatnak a veszélyesebb, speciális szakértelmet igénylő feladatokkal.

Mi a különbség a polgári védelmi szolgálat és a katonai szolgálat között?
Magyarországon minden magyar állampolgárt jogok illetnek meg (választójog, munkához való jog), illetve kötelezettségek terhelnek (adófizetési kötelezettség, polgári védelmi kötelezettség). A fő különbség a katonai szolgálat és a polgári védelmi kötelezettség között a szolgálat során elvégzendő feladatokban jelentkezik. A hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő állampolgár a fegyveres konfliktusokban vesz részt, amíg a polgári védelmi szolgálatot ellátó személy a katasztrófák elleni védekezésben lát el nélkülözhetetlen, nem fegyveres feladatokat. Különleges jogrend bevezetése esetén a polgári védelmi szolgálatra kötelezett állampolgárok beoszthatók nem fegyveres honvédelmi feladatok ellátására is. Fontos megemlíteni, hogy a polgári védelmi szolgálatot ellátó személyt nem lehet fegyveres konfliktus esetén besorozni, mivel ő a polgári védelmi szolgálat ellátásával teljesíti a honvédelmi kötelezettségét. A másik alapvető különbség a két szolgálat között a kiképzésben van. A polgári védelmi szervezetbe beosztott személynek nem kell hosszú hónapokra laktanyába vonulni és ott alapkiképzésen részt venni, a felkészítés legfeljebb csupán évi 40 óra elméleti felkészítés (amelyből 6 óra alapképzés, 8 óra szakkiképzés, 12 óra továbbképzés, 14 óra vezetői képzés, és a teljes 40 óra csak a vezetői állományra vonatkozik) és maximum 72 óra gyakorlati képzés lehet. Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet időszakában polgári védelmi szolgálatra maximum 15 napra oszthatók be az állampolgárok.

Folyamat-leírás:
Az adatlap kézhezvételét követően a polgári védelmi kötelezettség címzettje az adatlapon bejelöli a polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség okát, majd csatolja a mentességet igazoló okmány másolatát. A jegyző ezt követően határozatban igazolja a mentességi ok fennállását, illetve annak hiányában elutasítja a mentesség igazolására irányuló kérelmet.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Vonatkozó jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Kulcsszavak

polgári védelem, kötelezettség teljesítése alóli mentesség, mentesség, ápolásra szoruló egyenes ági rokonápolásra szoruló házastárs, ápolásra szoruló egyenes ági rokonápolásra szoruló házastárs

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858