Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

Kódszám

NEPEG00022

Az ügy rövid leírása

A veszélyes anyagokkal, illetőleg veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységet, a tevékenység megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál. A bejelentés elektronikus úton, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szakrendszeri Információs Rendszeren keresztül történik, melyhez regisztráció szükséges. Regisztrálni a www.antsz.hu/regisztráció honlapon lehet, ha a bejelentő korábban még nem regisztrált. Ezt követően az ott megadott e-mail címre megérkező felhasználónév és jelszó segítségével tud az elektronikus rendszerbe belépni. A regisztráció elfogadása általában 1-2 napon belül történik meg. Az elektronikus bejelentés adatai között szerepel azoknak a veszélyes anyagoknak, veszélyes keverékeknek a megnevezése, amelyekkel a tevékenység folyik. A bejelentés elfogadásáról az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala dönt szintén elektronikus úton. A bejelentő a bejelentés visszaigazolására azonosító kódot kap.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejelentés megtételére jogosult a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentéshez meg kell adni:
- tevékenységet végző (cég) adatait: neve, székhelye, telephely címe, telefonszám, faxszám, e-mail cím, tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i), felelős személy megnevezése, elérhetősége;
- a veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezését: előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, címkézés, osztályozás, tárolás, anyagmozgatás, forgalomba hozatal, forgalmazás, felhasználás, elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat, kutatásfejlesztés, egyéb, a tevékenység TEÁOR kódja;
- veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek) adatait, melyekkel a tevékenység folyik: név, veszélyszimbólum, CAS vagy EU szám, éves mennyiség.

Milyen iratok szükségesek?

Az informatikai szakrendszerhez elektronikusan csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekkszelvényt, átutalás banki igazolását, mely szükséges a bejelentésre vonatkozó visszaigazolás megküldéséhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 7800 Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésének módja történhet csekken, postai úton és banki átutalással is. A befizetés igazolása érdekében a szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalás teljesítéséről szóló dokumentum) elektronikus úton csatolható a bejelentéshez.

Hol intézhetem el?

A telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

A belejentésről haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül dönteni kell az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának.

Jogorvoslati lehetőség

"NINCS ADAT"

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A bejelentéskor, az adatok kitöltésekor „a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i)” hogyan értelmezhető?
A nagyobb gazdálkodó szervezetnél egyértelműbben válaszolható meg a kérdés, mivel például egy fémipari cégnél a fémfelület-kezeléssel foglalkozó műhelyben van veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység, ugyanakkor a cég a telephelyén valószínűleg mindenütt használ veszélyes anyagot a takarítás során. Kisebb vállalkozások esetén a végzett tevékenység helyszínének megnevezése elégséges, például hipó üzem, cukrászműhely, kozmetika, nyomda, lakatos műhely, állattartó telep, laboratórium.

2. Mit jelent a veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység ?
A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, címkézés, osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatot jelenti.

3. Be kell jelenteni a veszélyes anyag/veszélyes keverék magáncélú felhasználását?
A magánszemély nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, felhasználását nem kell bejelenteni.

4. A tevékenység TEÁOR kódja(i) hol található meg?
A cégbírósági határozatból, vagy a vállalkozói engedélyből kell beírni.

5. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek) veszélyszimbólumát, CAS vagy EU számát hol találom meg?
Az anyagok vagy keverékek biztonsági adatlapjai ezeket az információkat tartalmazzák. Elegendő információ a CAS számból vagy EU számból csak az egyiket megadni.

6. Az éves mennyiséget pontosan kell megadni?
Amennyiben tudja igen, ha nem tudja, elegendő megközelítőleg.

7. Nincs telephelyem, mert több cégnél és helyszínen dolgozunk, mobil helyeken, így a bejelentést hogyan tegyem meg?
A székhely szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál.

8. Nagyon kevés mennyiséget használok veszélyes anyagokból évente, meg kell tennem a bejelentést?
A kémiai biztonságról szóló törvényben nincsenek mennyiségi korlátok, ezért a bejelentést meg kell tenni.

9. Egyedül dolgozom, vállalkozóként, alkalmazottam nincs. Meg kell tennem a bejelentést?
A kémiai biztonságról szóló törvény értelmében igen, meg kell tenni a bejelentést, mert az nemcsak a szervezett munkavégzésre vonatkozik, hanem a tevékenységet végzőkre is, pl. egyéni vállalkozóra is.

Fontosabb fogalmak

Veszélyes anyag: az az anyag minősül veszélyesnek, amely osztályozása során a veszélyességi osztályok bármelyikébe besorolható. A köztudatban a veszélyes anyag azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető.

Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap. A köztudatban a veszélyes keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető.

Veszélyes anyaggal végzett tevékenység: a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, címkézés, osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat.

Vonatkozó jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 28. §, 29. § (1), (3), (4) bekezdése, és 31/A. §;
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§ (1) bekezdése, 33.§ (1) bekezdése, 40. § (1) bekezdése;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja

Kulcsszavak

1“veszélyes anyag“ 2“veszélyes keverék“ 3“veszélyes anyaggal végzett tevékenység“, veszélyes anyag, veszélyes keverék, veszélyes anyaggal végzett tevékenységregisztráció, veszélyes anyaggal végzett tevékenységregisztráció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858