Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

NEPEG00023

Az ügy rövid leírása

A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben történt változás esetén a bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kizáró okok: Az elektronikus ügyintézés miatt nem értelmezhető.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:

Milyen iratok szükségesek?

Az informatikai szakrendszerhez elektronikusan csatolandó dokumentum: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekk, átutalás banki igazolása, mely szükséges a visszaigazolás megküldéséhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 7800Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésénak módja banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül is történhet, a befizetés igazolása érdekében a a dokumentumok (csekkszelvény, átutalás telejesítéséről szóló dokumentum) elekrtonikus úton csatolható a bejelentéshez.

Hol intézhetem el?

A bejelentést a telephely, illetve változó helyszíneken végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek (területileg illetékes járási népegészségügyi szakigazgatási szervnek).

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység változása mit jelent, és mikor kötelező a változásra vonatkozó bejelentést megtenni?
A bejelentés adattartamát a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 13. sz. melléklete határozza meg, az eredeti bejelentéshez képest bármely adatban, a tevékenységet végző (cég) adataiban, a veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenységben változás történik, akkor erről bejelentést kell tenni.

Fontosabb fogalmak

A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység változásának bejelentéséhez szükséges tudni a veszélyes anyag és keverék fogalmát, mely azokat a vegyi anyagokat ill. több anyagból álló keverékeket jelenti, amelyek az anyag vagy keverék valamilyen tulajdonsága miatt (pl. fizikai: tűzveszélyes, toxikológiai, azaz egészségre való ártalmassága miatt: pl. irritatív, vagy környezeti veszélyessége miatt) veszélyesként van osztályozva. A köztudatban a veszélyes anyag/keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető. A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végzőknek kell a bejelentést megtenni.

Vonatkozó jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (2), (3), (4), és 31/A bekezdése,
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15.§ (1), 33.§ (1), 40. § (1) bekezdése,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pontja,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja

Kulcsszavak

1“veszélyes anyag“ 2“veszélyes keverék“, veszélyes anyag, veszélyes keverékváltozás, veszélyes keverékváltozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858