Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

Kódszám

NEPEG00024

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység (mint szolgáltatás) engedélyköteles, az engedélyt az olyan egyéni vállalkozónak, vagy társas vállalkozásnak adja meg az engedélyező hatóság, aki, vagy amely a szolgáltatási tevékenységre megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, és a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelel. Az engedélyezés során a feltélek teljesülését helyszíni szemle megtartásával ellenőrizheti az engedélyező hatóság.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmet benyújthatja természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagyis egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végezni kívánó egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás, aki vagy amely megfelel a vonatkozó jogsazbályban foglalt szakmai és egyéb feltételeknek. Az engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenység

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmező neve, lakóhelye, vagy székhelye (és telephelye)

a kártevőirtó tevékenységet végző személy adatai (név, születési hely, idő)

a tevékenységet végző személy szakképzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány száma, kiállító neve, vagy az elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetében a szakmai gyakorlat elismeréséről szóló határozat száma, kiállításának időpontja
Az Országos Képzési jegyzék szerint lehetséges:
a) egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés:
a. 1995. évi OKJ –szám: 60 5 5353 14 9 0 04

b. 2003. évi OKJ –szám: 51 5002 01

c. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0001 52 01

d. előzőekkel egyenértékű, a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatalának fővárosi kerületi népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy jogelődje által kiadott egészségügyi gázmesteri oklevél

b) egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés:
a. 2003. évi OKJ-szám: 31 5002 04

b. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 3102

c) egészségőr – fertőtlenítő szakképesítés:

a. 1995. évi OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03

b. 2003. évi OKJ-szám: 33 5002 02

c. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 31 01

d) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező foglalkoztatott személy, akinek egészségügyi szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal külön jogszabály szerinti előírások alapján elismerte
e) a c) és d) pontja szerinti szakképesítéssel egyenértékű az egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett oklevél szerinti szakképesítés;
az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén a feljogosított személy a szakképesítésének megfelelő tevékenységet csak személyesen végzi

Milyen iratok szükségesek?

További csatolt dokumentumokra nincs szükség (a szakmai végzettség ellenőrzése a kötelő nyilvántartás adatai alapján megtörténik).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege és mértéke: 3000 Ft általános tételű eljárási illeték.

Hol intézhetem el?

A kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani, vagyis az illetékes fővárosi , megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi ) népegészségügyi intézetéhez (vonatkozó jogszabály jelenlegi megnevezése szerint illetékes kistérségi (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézet)

Ügyintézés határideje

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a hatóságnál lehet előterjeszteni , amely a megtámadott döntést hozta, vagyis amely az engedélyt kiadta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Az engedélyező hatóság miért veszi nyilvántartásba az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző szolgáltatót? Az irtószerek hatékony és veszélytelen felhasználását a nyilvántartás alapján az egészségügyi kártevőirtást végző vállalkozásokat évente ellenőrzi a területileg illetékes járási hivatal járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete.
2. Az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végzett tevékenységben bekövetkezett változást hány napon belül kell bejelenteni? 8 napon belül.

Fontosabb fogalmak

Egészségügyi kártevők: fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók és egyéb állati kártevők.
Egészségügyi kártevőnek minősülnek:emberen élősködő vérszívó tetvek, maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák, embervért is szívó bolhák, ágyi poloska, házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek, csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, vándor- és házi patkány, házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek, bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.
Egészségügyi kártevőirtó tevékenység:az olyan tevékenység, amely az egészségügyi kártevők irtására vagy külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel végezhető. Képesítési előírásokat konkrétan rögzíti a szakmai jogszabály.
Az irtószerekre és a telephelyre vonatkozó feltételek: a szakmai jogszabályban rögzítettek, elsősorban az irtószerek vásárlására, forgalmazására, szállítására, tárolására, felhasználására és nyilvántartásukra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § (1), (3) bekezdés, valamint az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I.26.) EÜM rendelet 1.§; 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. számú melléklete, a fertőző betegségek és a mrgelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1-(2) bekezdés, 4. melléklet 2. pont; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pont; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek. a) pontja; a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet22. § (4) bekezdés, 44. § (2) bekezdés;

Kulcsszavak

1“egészségügyi kártevő“ 2“gázmester“ 3“irtószerek“ 4 “egészségügyi kártevőirtó tevékenység“ 5 “egészségügyi kártevőirtás“, egészségügyi kártevő, gázmester, irtószerek, egészségügyi kártevőirtó tevékenységegészségügyi kártevőirtás, egészségügyi kártevőirtó tevékenységegészségügyi kártevőirtás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858