Akadálymentes verzió

Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

Kódszám

MKEHK00017

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.
Az ilyen termékek (pontos listájukat a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza) csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (kereskedelmi hatósága) engedélyével forgalmazhatók.

Ki jogosult az eljárásra?

Engedélyt kell kérnie az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártójának. Behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozó, illetve annak első vevője (amennyiben a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz) köteles engedélyt kérni.

A Hivatal a kötelezettnek (aki a fentiek szerint engedélyt köteles kérni) akkor ad engedélyt,
a) ha a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel,
b) ha a kötelezett rendelkezik 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolással arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint) köztartozásmentes adózónak minősül, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
c) ha a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését.

Az eljárás során nem kötelező személyesen megjelenni a hatóságnál, meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező:
a) neve, képviselője neve,
b) címe vagy székhelye,
c) telefonszáma, faxszáma, e-mail címe,
d) internetcíme,
e) cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,
f) üzletének vagy telephelyének címe.

A szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése.

Milyen iratok szükségesek?

30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kötelezett köztartozásmentes adózónak minősül, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

40000 Ft díjat kell fizetni.
A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 10032000-00282448 számú számlájára 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az MKEH számlát állít ki.

Hol intézhetem el?

A kormányablaknál benyújtott kérelmet a kormányablak továbbítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi hatóságához.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az engedély, illetve az engedélykérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést ugyanott kell benyújtani, mint az engedélykérelmet, de a címzett a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés díja 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató honlap: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC
Festékbolt nyitásához akkor kell engedély a MKEH-től, ha közvetlenül importál vagy hoz be az országba VOC (illékony szerves vegyület) tartalmú festéket, lakkot. Ebben az esetben első forgalombahozónak is minősül.

Fontosabb fogalmak

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;

Vonatkozó jogszabályok

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet,
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.

Kulcsszavak

festék, lakk, forgalmazás, gyártás, behozatal, import, VOC, illékony szerves vegyület, környezetvédelem, engedély, nyilvántartás, festékbolt, festéküzlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858