Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00034

Az ügy rövid leírása

A természetes fürdővizekre (szabadstrandok) vonatkozó adatok közérdekűek, így bárki kérelem (szóban, írásban, elektronikus) útján tájékoztatást kérhet a víz minőségéről és annak egészségre gyakorolt hatásáról, a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, ill. a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki kérhet felvilágosítást, ill. bárki benyújthatja az erre vonatkozó kérelmét.

Kizáró okok: Nem értelmezhető

Milyen adatokat kell megadni?

Nincs a kötelezően közlendő adatok köre jogszabály által meghatározva, de célszerű a kérelemben megjelölni az alábbiakat: kérelmező neve, lakcíme, levelezési címe, elérhetőségek, a tájékoztatás-kéréssel érintett fürdőhely megjelölése, és annak megjelölése, hogy a víz minőségéről és annak egészségre gyakorolt hatásáról kér tájékoztatást az ügyfél.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügy érdemi elbírálásához nem kell csatolni dokumentációt, mivel a fürdő vízminőségére vonatkozó adatok az eljáró hatóságoknál rendelkezésre állnak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben közigazgatási hatósági eljárás nem indul, így illetéket nem kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.
A népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei és főváros kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: ebben az esetben ez nem értelmezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Abban az esetben ha a kérelmező lakhelye más megyében van mint ahol a természetes fürdő fekszik, kitól kell kérnie a vízminőségre vonatkozó adatokat? A fürdő helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (kerületi) hivataltól, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei és fővárosi kormányhivataltól.
A természetes fürdővizek minőségére vonatkozóan adnak-e felvilágosítást telefonon? Igen, a fürdő helye szerinti, területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (kerületi) hivatal, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei és fővárosi kormányhivatal.


Fontosabb fogalmak

természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület;
természetes fürdővíz: a felszíni vizek minden olyan eleme, amelyek használatát az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala fürdési célra engedélyezte és amelyre nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma
védőterület: a fürdőhely területét övező, a víz minőségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín

Vonatkozó jogszabályok

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 11.§ (2)

Kulcsszavak

fürdővíz, fürdőhely, védőterület

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858