Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00035

Az ügy rövid leírása

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai,környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, valamint a személyi feltételeket tartalmazó szabályzatot kell jóváhagyás céljából 2 példányban benyújtani a kérelemmel együtt. Az illetékes hatóság a szabályzatot határozattal hagyja jóvá, és az elfogadott szabályzat egy példányát (lepecsételve) visszaküldi az ügyfélnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti..Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfürdő üzemeltetőjének/ képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot,telefon számot.Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő neve, címe,(hrsz.).

Milyen iratok szükségesek?

Üzemeltetési szabályzat dokumentáció 2 példányban, igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum, illetve meghatalmazott esetén meghatalmazás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:34 900 Ft. Befizetés módja:csekken/ vagy átutalással, belföldi postautalvány útján az intézet házipénztárába befizetéssel.

Hol intézhetem el?

A közfürdő fekvése szerint, a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete.

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kell címezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi,kerületi) népegészségügyi intézetéhez kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 34 900 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ha egy üzemeltető több közfürdőt is üzemeltet, kell -e külön-külön üzemeltetési szabályzattal rendelkezni? Igen, minden egyes közfürdőre külön-külön kell készíteni szabályzatot.
Az eljárásért kell -e fizetni? Igen, az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek összege: 34 900 Ft
Mikor kell módosítani az üzemeltetési szabályzatot? Ha az üzemeltető személyében változás állt be, változott a felhasznált veszélyes anyag/készítmény, módosult a víztisztító technológia, új medencével bővült a közfürdő.

Fontosabb fogalmak

Közfürdő fogalma:az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőneka saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdő.
Üzemeltetési szabályzat:a közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit tartalmazó dokumentáció.

Vonatkozó jogszabályok

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) rendelet 1.§ (4); Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló
1/2009.(I.30) EüM rendelet 1.sz. melléklet IV.3.pontja, 2.sz. melléklet

Kulcsszavak

közfürdő, üzemeltetési szabályzat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858