Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00036

Az ügy rövid leírása

Ha a közfürdő üzemeltetője, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságában el kíván térni a vonatkozó jogszabály 4.sz.mellékletében foglaltaktól, kérheti az elvégzendő vizsgálatok gyakoriságának, helyének a módosítását. Amennyiben a feltételek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, úgy a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát és helyét, jogszabályban foglaltaktól eltérően -határozatban-megállapítja a járási népegészségügyi intézet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti..Az ügy indítására az ügyfél ( közfürdő üzemeltetője), vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfürdő üzemeltetőjének/képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot,telefon számot.Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő nece, címe (hrsz.).

Milyen iratok szükségesek?

Annak a fürdőmedencének az előző évi (valamennyi) vízvizsgálati eredménye, amely medence esetében el kívánnak térni a jogszabályi előírástól, valamint szükséges a tápvízre vonatkozó vízvizsgálati eredmény becsatolása is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000. Ft

Hol intézhetem el?

A közfürdő fekvése szerint, a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kell címezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a közfürdő fekvése szerint területileg illetékesnépegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhozkell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljárásért kell -e illetéket fizetni? Igen, az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért illetéket kell fizetni (3000 Ft)

Fontosabb fogalmak

Közfürdő fogalma:az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőneka saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdő.

Vonatkozó jogszabályok

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 8.§ (4) bekezdés;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

fürdővíz vizsgálati eredmény, vízvizsgálat gyakoriság csökkentése, közfürdő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858