Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00036

Az ügy rövid leírása

Ha a közfürdő üzemeltetője, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságában el kíván térni a vonatkozó jogszabály 4.sz.mellékletében foglaltaktól, kérheti az elvégzendő vizsgálatok gyakoriságának, helyének a módosítását. Amennyiben a feltételek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, úgy a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát és helyét, jogszabályban foglaltaktól eltérően -határozatban-megállapítja a járási népegészségügyi intézet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti..Az ügy indítására az ügyfél ( közfürdő üzemeltetője), vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfürdő üzemeltetőjének/képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot,telefon számot.Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő nece, címe (hrsz.).

Milyen iratok szükségesek?

Annak a fürdőmedencének az előző évi (valamennyi) vízvizsgálati eredménye, amely medence esetében el kívánnak térni a jogszabályi előírástól, valamint szükséges a tápvízre vonatkozó vízvizsgálati eredmény becsatolása is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000. Ft

Hol intézhetem el?

A közfürdő fekvése szerint, a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kell címezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a közfürdő fekvése szerint területileg illetékesnépegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhozkell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljárásért kell -e illetéket fizetni? Igen, az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért illetéket kell fizetni (3000 Ft)

Fontosabb fogalmak

Közfürdő fogalma:az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőneka saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdő.

Vonatkozó jogszabályok

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 8.§ (4) bekezdés;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

fürdővíz vizsgálati eredmény, vízvizsgálat gyakoriság csökkentése, közfürdő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858