Akadálymentes verzió

Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00037

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a közfürdő üzemeltetője, a töltő-ürítő rendszerű gyógyvizes medencébe fertőtlenítőszert kíván adagolni, ehhez meg kell kérnie az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal hozzájárulását. A vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén az egészségügyi hatóság az engedélyhez hozzájárul, döntését határozatban adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti..Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.
Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfürdő üzemeltetőjének/ képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot,telefon számot.Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő nece, címe (hrsz.), a medencének az üzemeltetési szabályzat szerinti elnevezése, (azonosítása)az adagolni kívánt fertőtlenítőszer megnevezése.

Milyen iratok szükségesek?

Dokumentáció, amelyben az érdemi döntéshez szükséges adatok szerepelnek, így a közfürdő neve, címe, a medencére vonatkozó adatok (mérete, hidraulikai kialakítása, a víz hőfoka,) a gyógyvíz vízminőségi paraméterei, adagolni kívánt fertőtlenítőszer megnevezése, az adagolás módja, helye.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000

Hol intézhetem el?

Az ügy tárgyát képező ingatlan (közfürdő) fekszik

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezést az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalának kell címezni.
A fellebezést az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
ötezer forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Rendszeresített prospektus nem áll rendelkezésre.
(A "kapcsolódó linkek" ben a szakmai irányítószerv -OTH-által kiadott ügyféltájékoztató megtalálható.)
Be lehet-e nyújtani az ügy tárgyára vonatkozó kérelmet amennyiben tudott, hogy a gyógyvizes medencébe adagolni kívánt fertőtlenítőszer a gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes alkotórészeit károsan befolyásolja? Nem.
Akkor is kell az illetékes hatóság hozzájárulása, ha a fertőtlenítőszert nem folyamatosan adagolják a gyógyvizes medencébe, csak bizonyos időközönként, ill.alkalmanként? Ige, a kérelem benyújtása akkor is szükséges.

Fontosabb fogalmak

Gyógyvíz: olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van.
Töltő-ürítő rendszerű medence: amely nem rendelkezik víztisztító technológiával és a vizét bizonyos időközönként leengedik.
Fertőtlenítőszer: minden olyan vegyi anyag vagy készítmény (a továbbiakban együtt: készítmény), amely az előírt alkalmazás mellett az élő szervezetből a külső környezetbe kikerült kórokozó mikroorganizmusok elpusztítására, inaktiválására alkalmas és ilyen célra kerül forgalomba, illetve felhasználásraVonatkozó jogszabályok

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 1.sz.melléklet IV.Mesterséges közfürdő vízhasználata B) 7.pont; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

közfürdő, töltő-ürítő medence, gyógyvíz, fertőtlenítőszer

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858