Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00037

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a közfürdő üzemeltetője, a töltő-ürítő rendszerű gyógyvizes medencébe fertőtlenítőszert kíván adagolni, ehhez meg kell kérnie az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal hozzájárulását. A vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén az egészségügyi hatóság az engedélyhez hozzájárul, döntését határozatban adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti..Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfürdő üzemeltetőjének/ képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot,telefon számot.Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő nece, címe (hrsz.), a medencének az üzemeltetési szabályzat szerinti elnevezése, (azonosítása)az adagolni kívánt fertőtlenítőszer megnevezése.

Milyen iratok szükségesek?

Dokumentáció, amelyben az érdemi döntéshez szükséges adatok szerepelnek, így a közfürdő neve, címe, a medencére vonatkozó adatok (mérete, hidraulikai kialakítása, a víz hőfoka,) a gyógyvíz vízminőségi paraméterei, adagolni kívánt fertőtlenítőszer megnevezése, az adagolás módja, helye.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000

Hol intézhetem el?

A közfürdő helye szerinti területileg illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalának kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebezést az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: ötezer forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Be lehet-e nyújtani az ügy tárgyára vonatkozó kérelmet amennyiben tudott, hogy a gyógyvizes medencébe adagolni kívánt fertőtlenítőszer a gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes alkotórészeit károsan befolyásolja? Nem.
Akkor is kell az illetékes hatóság hozzájárulása, ha a fertőtlenítőszert nem folyamatosan adagolják a gyógyvizes medencébe, csak bizonyos időközönként, ill.alkalmanként? Ige, a kérelem benyújtása akkor is szükséges.

Fontosabb fogalmak

Gyógyvíz: olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van.
Töltő-ürítő rendszerű medence: amely nem rendelkezik víztisztító technológiával és a vizét bizonyos időközönként leengedik.
Fertőtlenítőszer: minden olyan vegyi anyag vagy készítmény (a továbbiakban együtt: készítmény), amely az előírt alkalmazás mellett az élő szervezetből a külső környezetbe kikerült kórokozó mikroorganizmusok elpusztítására, inaktiválására alkalmas és ilyen célra kerül forgalomba, illetve felhasználásraVonatkozó jogszabályok

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet 1.sz.melléklet IV.Mesterséges közfürdő vízhasználata B) 7.pont; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

közfürdő, töltő-ürítő medence, gyógyvíz, fertőtlenítőszer

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858