Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00042

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta -tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a hat órát meghaladja, a munkavégzés helyétől számított 20 km-es távolságon belül az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal által kiadott engedélynek megfelelő térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési lehetőséget kell a közfoglalkoztatott részére biztosítani a közfoglalkoztatónak. A hatóság a tisztálkodási és étkezési lehetőség kialakítására, megfelelőségére vonatkozóan helyszíni szemle keretében győződik meg (tényállás tisztázása). A hatóság döntését határozatban állapítja meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A közfoglalkoztató, aki a közfoglalkoztatottnak térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési lehetőséget biztosít.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfoglalkoztató/képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot, telefonszámot. Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges az elhelyezésre, tisztálkodásra szolgáló ingatlan/épület pontos címe, az ingatlan tulajdonosának, ill. fenntartójának neve, címe. Nyilatkozni szükséges, hogy az elhelyezésre, tisztálkodára szolgáló épület a munkavégzés helyétől 20 km-es távolságon belül fekszik.

Milyen iratok szükségesek?

Dokumentum csatolása nem szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft
Egyes közfoglalkoztatók esetében illetékmentes az eljárás.

Hol intézhetem el?

Munkavégzés helye szerinti népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az országos tisztifőorvosnak (ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal) kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebezést az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi az ügyintézési határidő az adott ügyben? 30 nap
Lehet-e biztosítani a közfoglalkoztatottnak a munkavégzés helyétől több mint 20 km-re a megfelelő elhelyezést, tisztálkodási lehetőséget? Nem, 20 km belül kell ezt biztosítania foglalkoztatónak.

Fontosabb fogalmak

közfoglalkoztató lehet: pl.helyi és nemzetiségi önkormányzat, kötségvetési szerv, egyházi jogi személy, civil szervezet vizitársulat, közhasznú jogállású szervezet
közfoglalkoztatott:közfoglalkoztató által közfoglaltatási jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személy

Vonatkozó jogszabályok

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvény 1.§ (3) (ez utóbbit módosította 2013: CXXXIII. törvény 120. §) 3.§ (1) bekezdés a) pont

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm.rendelet 19.§ (2) bekezdés b) pont

az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. törvény 29.§ (1), (2) 5.§ (1) bekezdések

Kulcsszavak

közfoglalkoztatás, közfoglalkoztató, közfoglalkoztatott

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858