Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00047

Az ügy rövid leírása

Az eljárás arra irányul, hogy a jogszabály szerinti alapesetben dohányzási tilalom alá eső területeken (a jogszabály által meghatározott esetekben) a megfelelő feltételek biztosítása mellett zárt térben egy dohányzásra alkalmas helyiséget lehessen kialakítani. Ennek lehetősége akkor merülhet fel, ha a szabadtéren történő dohányzás nagyobb kockázattal járna, mint a zárt térben történő dohányzás.
A hatóság a tűzvédelmi hatóság véleményének beszerzését követően, illetve a helyszíni szemle megtartása után határozatban dönt a dohányzóhely kijelöléséről.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá, ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme,
a kijelölésre szánt helyiség holléte (ingatlan címe), tervezett befogadóképessége, a használók teljes létszáma, a helyiség szellőzésének ismertetése.

Milyen iratok szükségesek?

Alaprajz, amelyen a tervezett dohányzóhely, és a hozzá kapcsolódó további helyiségek is szerepelnek, funkciómegjeöléssel együtt, a dohányzóhely megfelelő légcseréjének biztosítása, annak részletes ismertetése.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

40.000- Ft igazgatási szolgálatatási díj
átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy amennyiben rendelkezésre áll, az intézet házipénztárába befizeti

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Tisztifőorvos (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 40 000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Zárt légterű dohányzóhely esetében elegendő-e a nyílászáró szerkezet (ablak) nyitásával biztosítani a légcserét?
Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. A légcsere abban az esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább
a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító mechanikus szellőztető berendezés működik, és
b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás irányába esnének.

Fontosabb fogalmak

zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés útján biztosított;

Vonatkozó jogszabályok

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. §. e) pont, 2. § (5), (6), (9) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés g) pont, 19. § (2) b)
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15. § (1), 21. § (1) bek. b) pont, 33. § (1), 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1), 71.§ (1), 98.§ (1), 99.§ (1), 102. § (1) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3), (5) bekezdés és 1. sz. melléklet XIII.1. pontja, 2. sz. melléklet

Kulcsszavak

zárt légterű dohányzóhely, dohányzóhely, munkahelyi dohányzás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858