Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Természetes fürdővíz használatának engedélyezése

Kódszám

NEPEG00093

Az ügy rövid leírása

A t népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés vonatkozó rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal - hivatalból indított eljárásban - minden év május 1. napjáig dönt a fürdővíz fürdési célú használatának engedélyezéséről. A fürdővíz használatának engedélyezését megelőzően népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala fürdővíz használatát akkor engedélyezi, ha a fürdővíz minősége legalább "tűrhető", és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás hivatalból indul, az ügyindításra jogosult a fürdőzésre haznált felszíni víz fekvése szerint illetékesnépegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Kizáró okok: Az eljárás hivatalból indul, ezért nem értelmezhető.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás hivatalból indul, az ügyindításra jogosult a fürdőzésre haznált felszíni víz fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, amely rendelkezik a fürdővíz minőségére vonatkozó adatokkal , illetve a döntést megelőzően megtartott helyszíni szemlén vizsgálja a mind a fürdővíz, mind a hozzá tartozó vízparti terület alkalmasságát.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárást hivatalból folytatják le, ezért nem értelmezhető.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díjak:
A szakhatóságok eljárásáért az alábbi eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj vagy általános tételű eljárási illeték)
• fürdővíz helye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség eljárásáért 8000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
• belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• a külső határon lévő határvízen a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság eljárásáért: 3000 Ft illetéket,
• d) dunai és tiszai fürdőhely esetén a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének eljárásáért: 3000 Ft illetéket kell fizetni.

*Az alapeljárás és a szakhatósági eljárásért fizetendő díjat egyidejűleg, az eljárás megindításakor kell megfizetni csekken postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai feladóvevény, ill. az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az illetéket a MÁK eljárási illeték-bevételi számlájára (10032000-01012107) kell teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a fürdőhely kijelölési eljárást.


Hol intézhetem el?

Területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a hivatalból történő eljárás megindításától számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eljárásban ügyféli jogállással rendelkezőknek ( az eljárásba bevont szakhatóságoknak és a fürdővíz fekvése szerint illetékes jegyzőnek) van lehetősége fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Területileg illetékesnépegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fürdőzésre haznált felszíni víz fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézet, amely a határozatot kiadta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: 5 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig kel dönteni a fürdővíz használatának engedélyezéséről? Minden év május 1-ig.
2. A szakhatóságok állásfoglalásaikat hogyan és milyen határidővel adják meg? A helyszíni szemle során, vagy az azt követő 15 napon belül kell megadniuk.

Fontosabb fogalmak

Természetes fürdővíz: a felszíni vizek minden olyan eleme, amelyek használatát a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) fürdési célra engedélyezte (a továbbiakban: fürdővíz), és amelyre nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma
Fürdési idény: a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított időszak;

Vonatkozó jogszabályok

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § a)., e) pontjai, 3. § (1) bekezdés, valamint 4. § (1) bekezdés, 5. § (1), (2), (3) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 9. § (5) bekezdés, 11. § (1), (2), (3), (7), (9), (10),(11), (12) bekezdései, 11/A. § (1), (3) bekezdései;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdései;
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 21. § (1) bekezdés b) pont; a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete VI.7. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pont, 23.§ (2) bekezdés.

Kulcsszavak

természetes fürdővíz, fürdési célú használat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858