Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00065

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél bejelentése alapján a fővárosi/megyei kormányhivatal az elveszett és megrongálódott közgyógyellátási igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja, megelőzve ezzel az igazolvány jogosulatlan felhasználását, az azzal történő visszaélést.
A bejelentést követően a kormányhivatal a TAJ szám, illetve a személyes adatok alapján ellenőrzi az ügyfél közgyógyellátási jogosultságát. Ezután, ha a közgyógyellátásra való jogosultság fennáll, 15 napon belül új igazolványt állít ki az ügyfél részére, amit az ügyfél lakcímére vagy a bejelentésen megadott címre postáz, vagy személyes ügyintézés esetén az igazolványt az ügyfél átveszi.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem benyújtására jogosult:
- közgyógyellátásra jogosult személy,
- közgyógyellátásra jogosult személy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor meg kell adni:
- az ügyfél személyes adatait,
- lakcím adatát,
- TAJ számát,
- az új igazolvány átvételére vonatkozó adatot (postai úton vagy személyesen történő átvétel).

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez külön dokumentum csatolására abban az esetben van szükség, ha meghatalmazott jár el az ügyben. Ilyenkor a kérelem benyújtásakor a meghatalmazást csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A közgyógyellátásra való jogosultság fennállása esetén a közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentését követő 15 napon belül történik az új igazolvány kiállítása.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség a fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A bejelentéskot a TAJ számot nem tudom megadni?
A kérelem akkor is befogadható, ha a TAJ számát az ügyfél nem tudja megadni.
2. Meddig lesz érvényes az új igazolvány?
Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.
3. Elvesztettem az igazolványomat, mikor kapom meg az újat?
Az új igazolvány kiállítása az igazolvány elvesztésére vonatkozó bejelentés megtételét követő 15 napon belül történik meg.
4. Kell-e fizetnem az új igazolványért?
Nem, az eljárás még az elveszett igazolvány pótlása esetén is költség- és illetékmentes.
5. Mit kell tennem, hogy azonnal hozzájussak az elveszett igazolványom helyett egy újhoz, mert szükségem van a gyógyszereimre?
A fővárosi/megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán az elveszett igazolvány helyett az új igazolvány átvételére előzetes egyeztetés alapján vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg azonnal lehetőség van.
6. Megváltozott a nevem, ezért kérem, hogy a részemre állítsanak ki új igazolványt. Mit kell ilyenkor tennem?
Először az adatváltozást kell bejelenteni a jogosultságot megállapító járási hivatalnál vagy jegyzőnél. Az új igazolvány kiadását a járási hivatal hivatalból kezdeményezi a fővárosi/megyei kormányhivatalnál.

Fontosabb fogalmak

Közgyógyellátás: szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
Közgyógyellátásra való jogosultság: alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg.
Közgyógyellátási igazolvány: a fővárosi/megyei kormányhivatal által a kerületi/járási hivatal jogosultságot megállapító határozata alapján kibocsájtott, plasztik kártya formátumú hatósági igazolvány, amellyel a közgyógyellátásra való jogosultság igazolható. Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás csak hatályos (le nem járt) és egyben érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelhető, illetve vehető igénybe.
Jogosultság igazolására alkalmatlan igazolvány: a fővárosi/megyei kormányhivatal az igazolványt a jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja, ha elveszett, megsemmisült, vagy a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált (pl.: névváltozás, egyéb adatváltozás esetén).

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. §, 50. §, 50/C §;
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 44. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 40. §, 40/A §, 116. §;
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Kulcsszavak

közgyógyellátásra való jogosultság, közgyógyellátási igazolvány, érvényes, elveszett, ellopták, megsemmisült, névváltozás, adatváltozás, hatálytalanít, igazolásra alkalmatlanná nyilvánít, közgyógyelletásra való jogosultság, megrongálódottjogosultság igazolásra alkalmatlan igazolvány, megrongálódottjogosultság igazolásra alkalmatlan igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858