Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

Kódszám

OKMIR00033

Az ügy rövid leírása

a törzskönyv elveszett és a jármű tulajdonosa a bejelentéssel egy időben valamilyen okból nem terjeszti elő a pótlásra irányuló kérelmet is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: aki a jármű tulajdonjogát igazolja

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

törzskönyv elvesztése esetén
be kell jelenteni a vesztést, melyről az okmányirodában jegyzőkönyvet vesznek fel. 
A kérelem benyújtásakor igazolni kell, hogy a jármű tulajdonosa (pl. adásvételi szerződés) és be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
- személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
- ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez csatolni kell:
képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására
a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni. 

Ügyintézés határideje

A jegyzőkönyv felvételére az ügyfél megjelenésével egy időben kerül sor. A törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól pótolható és a legyártását követően kerül sor a postázásra, illetve vehető át az okmányirodában. A közzététel érdekében történő intézkedésre a vesztés bejelentését követően haladéktalanul sor kerül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs (nincs döntés)

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit tartalmaz a törzskönyv?
 Első oldal
H JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV
1. Sorszám 
2. Gyártmány 
3. Típus 
4. Kereskedelmi megnevezés (ha van) 
5. Alvázszám 
6. Motorszám/motorkód 
7. Gyártási év 
8. Kiállítás helye, kelte 
9. Kiállító hatóság 
Második oldal 
10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél: a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma) 11. Hivatalos feljegyzések
12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja

Mit tartalmaz a Törzskönyv " hivatalos feljegyzések rovata?
A „Hivatalos feljegyzések” rovat az alábbi bejegyzéseket tartalmazhatja:
az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott, közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor
a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;
a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga, egyidejűleg több személyt is megillet
az „előzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, amennyiben rendeletben meghatározott esetekben, a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor. 

Ki állítja ki a törzskönyvet?
A törzskönyvet az okmányiroda eljárását követően a Nyilvántartó közreműködésével az Állami Nyomda állítja elő, és kérelmének megfelelően vagy személyesen veheti át az okmányirodában, vagy postai úton továbbítja a jogosult részére. A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését, származását, továbbá eredetiségét igazolja. 
 
Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?
A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:
1.a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,
2.a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,
3.az árverési jegyzőkönyv,
4.a gyártó számlája,
5.a jogerős bírósági határozat,
6.a hagyatékátadó végzés,
7.az ajándékozást igazoló okirat,
8.az adásvételi szerződés,
9.a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
10.a járműkísérő lap Mennyit kell fizetni a törzskönyv pótlásáért? 6 000 Ft.-.

Fontosabb fogalmak

Törzskönyv: A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele .Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni. 
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok.
Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 2., 5., 6., 9. pont, 9. §, 4. § (1) bekezdés, 16-24. §
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), d) pont, 1/B. §, 52. §, 81. § (1) bekezdés, 83. §, 84.§, 86. §, 88. §, 16.melléklet,19. melléklet I. d), e); V. A/8. pont a) alpont, B. pont a) alpont,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 40/A. § (1) bekezdés, 98.§ (1)-(2) bekezdés, 116. §
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pont

Kulcsszavak

törzskönyv, forgalmi engedély, személyazonosító okmány, eredetiségvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858