Akadálymentes verzió

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00060

Az ügy rövid leírása

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

18. életévüket betöltött érvényes magyar vezetői engedéllyel rendelkezők.
Az ügy személyesen, törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján, valamint Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek be kell mutatniaa személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát ("lakcímkártya), és az érvényes magyar vezetői engedélyét.
Ha az ügyben meghatalmazott jár el, a meghatalmazottnak be kell mutatnia a meghatalmazást vagy annak hitelesített másolatát.

Milyen iratok szükségesek?

2 db igazolványkép (arckép), valamint a nemzetközi vezetői engedély kiadása díjának megfizetését tanúsító igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló igazgatási szolgáltatási díj 2300 forint.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézésre a közigazgatási hatóság eljárásra vonatkozó általános, 21 napos határidő irányadó, azonban - tekintettel arra, hogy a nemzetközi vezetői engedély helyi kiállítású okmány - az ügy valamennyi jogszabályi feltétel fennállása esetén helyben, azonnal elintézésre kerül.
Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 15 napon belül postai úton kézbesíti.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 1150 forint (az elsőfokú eljárás díjának 50%-a), amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.
A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.
A nemzetközi vezetői engedély igénylésére irányuló kérelmét az ügyfél a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is benyújthatja.
A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt – a kérelem teljesíthetősége esetén – a Hivatal 15 napon belül postai úton kézbesíti. Az elkészült okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján vagy a Hivatalnál.
A nemzetközi vezetői engedély adattartalmát az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet határozza meg.
A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiállítja, cseréli vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve eltűnés esetén pótolja a nemzetközi vezetői engedélyt.

Fontosabb fogalmak

Nemzetközi vezetői engedély:
- érvényes magyar vezetői engedély alapján kiállított, csak azzal együtt érvényes engedély,
- érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év,
- a nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető
Közlekedési igazgatási hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3. §, 10. §, 13.§-16.§, 23.§ - 24. § és a 7. melléklet;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM. rendelet 3. § (1) bekezdés és az 1. melléklet 1. d. pontja.

Kulcsszavak

nemzetközi vezetői engedély, "68-as bécsi egyezmény", igazolványkép, személyesen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858