Akadálymentes verzió

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00060

Az ügy rövid leírása

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar, vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

18. életévüket betöltött érvényes magyar, vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezők
Az ügy személyesen vagy meghatalmazott útján intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél bemutatja személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és érvényes magyar, vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedélyét.

Milyen iratok szükségesek?

2 db igazolványkép (arckép), valamint a nemzetközi vezetői engedély kiadása díjának megfizetését tanusító igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás díja 2300 forint.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak ( közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap, azonban - tekinttel arra, hogy a nemzetközi vezetői engedély helyi kiállítású okmány - az ügy valamennyi jogszabályi feltétel fennállása esetén helyben, azonnal elintézésre kerül.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. (A nemzetközi vezetői engedély, mint hatósági igazolvány kiállítása a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint határozatnak minősül.)
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy b) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja (ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el)
az első fokon eljáró a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy kormányablak, vagy Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
a nemzetközi vezetői engedély átvételétől számított 15 nap
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.
Így a nemezetközi vezetői engedély kiállítására irányuló eljárásban hozott első fokú döntés elleni fellebbezés díja 1.150,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Fontosabb fogalmak

nemzetközi vezetői engedély

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3. §, 10. §, 13.§-16.§, 23.§ - 24. § és a 9. melléklet

Kulcsszavak

nemzetközi vezetői engedély, "68-as bécsi egyezmény", igazolványkép, személyesen, jogosítvány, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858