Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00071

Az ügy rövid leírása

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 109. §-ban meghatározott esetekben az ügyfél okirattal igazolt kérelmére, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű tulajdonosa

Kizáró okok: Képviselet lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
- a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

Az indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat, de 2016. 01. 01-jétől hivatalbóli kivonási ok, a rendőrség értesítése alapján,
b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.
f) külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye megszűnését igazoló okirat.
      

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A forgalomból történő átmeneti kivonás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft. Kivéve 2016. 01. 01-jétől, ha a jármű eltulajdonítása miatti átmeneti időszakra történő kivonásra hivatalból kerül sor.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a hatóság azonnal bejegyzi a forgalomból történő átmeneti kivonást a járműnyilvántartásba (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül) . 8 napon túl függő hatályú döntés.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap

A benyújtási határidő: A határozat elleni fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérhető-e az átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezése?
Igen, azonban az átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

Mi a különbség az ideiglenes és az átmeneti időszakra történő kivonás között? - Átmeneti kivonásra csak a jogszabályban felsorolt okok valamelyikére hivatkozással, annak okirattal történő igazolása esetén kerülhet sor. Az átmeneti kivonás időtartama a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év; öt év elteltével pedig - amennyiben az ügyfél nem kezdeményezi az ismételt forgalomba helyezést - a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.
Ezzel szemben az ideiglenes kivonás iránti kérelmet nem kell megindokolni, az ideiglenes kivonás időtartama legfeljebb 6 hónap, amely lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9. §, 16-21. §, 33. § (1) bekezdés b) pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5) bekezdés; 29. § (1b) bekezdés, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 109. §;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.) pont

Kulcsszavak

jármű eltulajdonítása; külföldön történő letelepedés; külföldi tartózkodás; külföldre történő értékesítés; muzeális előminősítés; versenyjárművé történő átalakítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858