Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00072

Az ügy rövid leírása

A jármű forgalomból történő végleges kivonása a tulajdonos kérelme alapján a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján; egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű tulajdonosa, közterület-felügyelet

Kizáró okok: Képviselet lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén:
- az ügyfél-azonosító okmányt
- és az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn:
- a jármű forgalmi engedélyét,
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem benyújtásakor be kell csatolni:
A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén:
- a bontási átvételi igazolást,
- a rendszámtáblát,
- a jármű törzskönyvét ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét.
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn: a rendszámtáblát, ebben az esetben a forgalmi engedély és a törzskönyv érvénytelenítve visszaadásra kerül a kérelmező részére.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jármű forgalomból történő végleges kivonása esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra,ügyfél által benyújtott kérelem alapján a járművet forgalomból kivonja a hatóság, ennek tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül) megtörténik. 8 napon túl függő hatályú döntés.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatal 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap; határozathozatal esetén a döntés közlésétől 15 nap

A benyújtási határidő: a határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen bontóknál lehet leadni a járművet?A közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett bontóinál érdemes leadni a járművet. A nyilvántartásba vett bontók a közlekedési hatóság honlapjának regisztrált bontók jegyzéke címszó alatt megtalálhatók. A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni a más EGT-államban kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló, 2002. február 19-i 2002/151/EK bizottsági határozatnak.

Fontosabb fogalmak

Bontási átvételi igazolás: Az autó bontó a hulladékká vált gépjármű visszavételét az átvett gépjármű tulajdonosának a „Bontási átvételi igazolás" kiállításával igazolja.
M1 kategóriájú jármű: személygépkocsi.
N1 kategóriájú jármű: 3.500 kg össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9. §, 16-21. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. (5) bekezdés, 29. § (1b) bekezdés, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés, 110. § (1)-(6) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.) pont
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés

Kulcsszavak

végleges kivonás, bontási átvételi igazolás, M1 kategóriájú jármű; N1 kategóriájú jármű; motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858