Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

Kódszám

OKMIR00073

Az ügy rövid leírása

1. Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtábla kiadása, ha a jármű már korábban állandó rendszámtáblával rendelkezett: Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. 2. Ha a rendszámtábla utángyártásásra nem kerülhet sor: Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. 3. A regisztrációs matrica nem utángyártható (nem lehet azonosítani a regisztrációs matricát): Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető, a járművet ebben az esetben is át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető, ilyenkor szintén átrendszámozásra kerül sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető, a járművet ebben az esetben is át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető, ilyenkor szintén átrendszámozásra kerül sor. A gépjármű átrendszámozását igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében az ügyfél az eddig leírtakon túl is kérheti, indokolás nélkül.

Kizáró okok: Meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél-azonosító okmánya

Milyen iratok szükségesek?

a) az előző rendszámtábla, illetve forgalmi engedély,
b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450.-
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000.-
Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
1.1. 1 pár rendszámtábla 8 500.-
1.2. 1 db rendszámtábla 5 500.-

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Amennyiben van rendszámtábla raktáron, az ügy azonnal elintézhető. Ha a rendszám azonnali kiadása valamilyen okból nem lehetséges, akkor az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kell meghozni (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül). 8 napon túl függő hatályú döntés.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

A benyújtási határidő: Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyibe kerülnek a rendszámtáblák? Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450.-
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000.-
Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
1.1. 1 pár rendszámtábla 8 500.-
1.2. 1 db rendszámtábla 5 500.-
Hol lehet kezdeményezni az átrendszámozást? Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni az átrendszámozást. Ha eladom a gépjárművemet megtarthatom a rendszámtáblát? Csak az egyedileg előállított és az egyénileg kiválasztott rendszámtáblát tarthaja meg az gyfél, az általános rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát.

Fontosabb fogalmak

Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Nyilvántartó tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Nyilvántartó feladata, igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. A sorozatban előállított rendszámtábla: kiadására kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelből és három számjegyből áll. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát. A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása. Egyedileg előállított rendszámtábla: ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosított más járművére a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) engedélyével átszerelheti. A rendszám egyéni jellegéről a jogosított lemondhat, ilyenkor a rendszám sorozatban előállított rendszámmá válik és követi a járművet. A rendszám egyedi jellege viszont nem szűntethető meg.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.a), b) pont, 58. §, 75. § (4)-(6) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 53. §, 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1b) bekezdés, 33. § (1) bekezdés., 40. §, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 1., 2, 5., 6..,  
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont, 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

egyedileg előállítot rendszámtábla, egyénileg kiválasztott rendszámtábla, sorozatban előállított rendszámtábla

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858