Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokon  tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon megváltozott a nyitvatartás rendje, illetve egyes helyszíneken továbbra is szünetel az ügyfélfogadás. Részletes tájékoztatást a NAV honlapján találnak. Javasoljuk továbbá a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

Kódszám

OKMIR00073

Az ügy rövid leírása

1. Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtábla kiadása, ha a jármű már korábban állandó rendszámtáblával rendelkezett: Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. 2. Ha a rendszámtábla utángyártásásra nem kerülhet sor: Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. 3. A regisztrációs matrica nem utángyártható (nem lehet azonosítani a regisztrációs matricát): Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető, a járművet ebben az esetben is át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető, ilyenkor szintén átrendszámozásra kerül sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető, a járművet ebben az esetben is át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető, ilyenkor szintén átrendszámozásra kerül sor. A gépjármű átrendszámozását igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében az ügyfél az eddig leírtakon túl is kérheti, indokolás nélkül.

Kizáró okok: Meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél-azonosító okmánya

Milyen iratok szükségesek?

a) az előző rendszámtábla, illetve forgalmi engedély,
b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450.-
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000.-
Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
1.1. 1 pár rendszámtábla 8 500.-
1.2. 1 db rendszámtábla 5 500.-

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Amennyiben van rendszámtábla raktáron, az ügy azonnal elintézhető. Ha a rendszám azonnali kiadása valamilyen okból nem lehetséges, akkor az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kell meghozni (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül). 8 napon túl függő hatályú döntés.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

A benyújtási határidő: Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyibe kerülnek a rendszámtáblák? Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450.-
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000.-
Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
1.1. 1 pár rendszámtábla 8 500.-
1.2. 1 db rendszámtábla 5 500.-
Hol lehet kezdeményezni az átrendszámozást? Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni az átrendszámozást. Ha eladom a gépjárművemet megtarthatom a rendszámtáblát? Csak az egyedileg előállított és az egyénileg kiválasztott rendszámtáblát tarthaja meg az gyfél, az általános rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát.

Fontosabb fogalmak

Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Nyilvántartó tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Nyilvántartó feladata, igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. A sorozatban előállított rendszámtábla: kiadására kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelből és három számjegyből áll. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát. A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása. Egyedileg előállított rendszámtábla: ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosított más járművére a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) engedélyével átszerelheti. A rendszám egyéni jellegéről a jogosított lemondhat, ilyenkor a rendszám sorozatban előállított rendszámmá válik és követi a járművet. A rendszám egyedi jellege viszont nem szűntethető meg.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.a), b) pont, 58. §, 75. § (4)-(6) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 53. §, 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1b) bekezdés, 33. § (1) bekezdés., 40. §, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 1., 2, 5., 6..,  
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont, 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

egyedileg előállítot rendszámtábla, egyénileg kiválasztott rendszámtábla, sorozatban előállított rendszámtábla

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858