Akadálymentes verzió

Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00099

Az ügy rövid leírása

Harmadik ország hatósága által kiadott külföldi vezetői engedély alapján magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Harmadik ország hatósága által kiadott, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy amennyiben szokásos tartóskodási helye Magyarországon van.
Az ügy csak személyesen intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek be kell mutatnia külföldi vezetői engedélyét, egy személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt, valamint igazolnia kell (külföldi állampolgár esetén) a hat hónapot meghaladó magyarországi tartózkodást (kivéve, ha külföldi vezetői engedélye lejárata miatt szeretné azt honosítani, ilyenkor a jelenlegi magyarországi tartózkodást kell igazolnia)

Milyen iratok szükségesek?

a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okirat
a vezetői engedély honosítás díjának megfizetését tanúsító igazolás
pályaalkalmassági igazolás, amennyiben hivatásos gépjárművezetőként kéri a honosítást
külföldi vezetői engedély hiteles (OFFI) magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)
tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás (ha a hiteles magyar fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A harmadik országban kiállított külföldi vezetői engedély honosításának díja 6200 forint.
Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy annak a Hivatal által történő engedélyezéséért vizsgánként 4500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (Személyes Ügyfélszolgálati Főosztály ).

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. (Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve a közlekedési igazgatási hatósághoz történő érkezésének napjáról.)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
KEKKH Személyes Ügyfélszolgálati Főosztály 1133 Visegrádi utca 110-112., levélcím: 1553 Budapest, Pf.: 78.
15 nap
3250.- forint (az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Fontosabb fogalmak

Harmadik ország: az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok;
Szokásos tartózkodási hely:
a) az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint
b) azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3-31. § és a 1-8. és 19. melléklet

Kulcsszavak

külföldi vezetői engedély, harmadik ország, vezetői engedély, honosítás, 1968-as Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858