Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00001

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás taxi engedéllyel végezhet személytaxi-szolgáltatást. Taxiengedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt
a személyes megbízhatóság; a szakmai alkalmasság;
a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség; továbbá amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési hatóság – külön jogszabály alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja. A taxi engedélyt és a járműrendszámára kiállított kivonatot, a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott működési területre (településre, településekre) adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) az 1952. évi III. törvény 396. § szerinti felsorolás szerint

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, a szakmai irányító természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint. Igazolni kell a személyes megbízhatóságot; a szakmai alkalmasságot; a megfelelő pénzügyi teljesítőképességet; továbbá azt, hogy rendelkezik a vállalkozás olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság – külön jogszabály alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja. Ha a kérelem olyan területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt - a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani.
Közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás vezetője és szakmai irányítója csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű. A működési területen lévő taxiállomások használatára jogosító engedély számát, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta. Az engedély kiadása és a személytaxi időszakos vizsgálata előtt a közlekedési hatóság ellenőrzi, hogy a vállalkozás a működési területén érvényes előírásoknak megfelelően a taxiállomás használati díját megfizette.

Milyen iratok szükségesek?

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvány; köztartozásmentes adózónak minősülést igazoló 30 napnál nem régebben kiállított közokirat.
A személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosíték, ennek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott - garancia vagy erre felelősségbiztosítás igazolás;
Vezető és a szakmai irányító erkölcsi bizonyítványa; ha a szakmai irányító alkalmazott, munkaszerződés, továbbá forgalmi engedély, igazolólap, az alkalmazott gépkocsivezetőkről szerződés - másolata;
Önkormányzati igazolás egyéb feltételek teljesítésének igazolásáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási dí: Engedély: 5.591 Ft, engedély kivonat: 3 400 Ft
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

igen, van lehetőség fellebbezésre a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
IGEN
Illetékes megyei Kormányhivatal
A megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)Mi az a vagyoni biztosíték? A szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás.
Hol tudom beszerezni a vagyoni biztosítékrólszóló igazolást? A pénzügyi intézetek és egyes biztosító társaságok adhatják ki. Mikor megfelelő a vállalkozás pénzügyi teljesítőképessége? A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékkal, ennek megfelelő – pénzügyi intézmény által nyújtott – garanciával vagy erre felelősségbiztosítással rendelkezik.

Fontosabb fogalmak

Vagyoni biztosíték: a szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás. Kiadhatja: pénzügyi intézetek, biztosító társaságok; Szakmai vezető: a vállalkozás – illetőleg az adott tevékenységet végző szervezeti egység, részleg – vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxiengedélyben megnevezett személy.;

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1a), (4) (6), (7) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont;
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és c) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;.
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont, 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) és (2) bekezdés;

Kulcsszavak

Taxi engedély, taxi gépkocsivezetői igazolvány, különleges rendszám, taxi igazolólap, vállalkozói vizsgabizonyítvány, taxis szakvizsga igazolás, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858