Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00003

Az ügy rövid leírása

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető. A személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira nem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít. A személygépkocsis személyszállító engedélyt a közlekedési hatóság - a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén - kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsik dbszámára adja ki, az engedély kivonatokat konkrét rendszámra adják ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek)

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képvselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, a szakmai vezető természetes személyazonosító adatai, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint. Igazolni kell a személyes megbízhatóságot; a szakmai alkalmasságot; a megfelelő pénzügyi teljesítőképességet; továbbá azt, hogy rendelkezik a vállalkozás olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság – külön jogszabály alapján – személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja.
A személyes megbízhatóságot és a szakmai alkalmasságot a szakmai vezetőnek kell teljesítenie.

Milyen iratok szükségesek?

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvány; köztartozásmentes adózónak minősülést igazoló 30 napnál nem régebben kiállított közokirat; járművenként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosíték, ennek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott - garancia vagy erre felelősségbiztosítás igazolás; erkölcsi bizonyítvány; ha szakmai vezető alkalmazott munkaszerződés, forgalmi engedély. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében végezhető - ezt vállalkozói igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal, társasági szerződéssel, alapító okirattal kell igazolni. Amennyiben ez utóbbi dokumentumokat nem csatolja a kérelmező, és a jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez kötött, a közlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
Engedély: 5.591 Ft, engedély kivonat: 3 400 Ft
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: Illetékes megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Illetékes megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi az a vagyoni biztosíték? A szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás.
Hol tudom beszerezni a vagyoni biztosítékrólszóló igazolást?
A pénzügyi intézetek és egyes biztosító társaságok adhatják ki.

Fontosabb fogalmak

Vagyoni biztosíték: a szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás. Kiadhatja: pénzügyi intézetek, biztosító társaságok

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1a) és (4) bekezdés, (6)-(7) bekezdés ;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és  c) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés a) és g) pont, 2. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(2) bekezdés

Kulcsszavak

Személygépkocsis személyszállító engedély, Személygépkocsis személyszállító gépkocsivezetői igazolvány, különleges rendszám, Személygépkocsis személyszállító igazolólap, vállalkozói vizsgabizonyítvány, Személygépkocsis személyszállító szakvizsga igazolás, kérelem, közlekedési hatóság.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858