Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00006

Az ügy rövid leírása

Az igazolvány adataiban bekövetkezett változásokat - a vállalkozás adataiban bekövetkezett változás kivételével - a járművezetőnek az igazolványt kiállító a közlekedési hatóságnál 8 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben a vállalkozás adataiban változás következik be, úgy a megváltozott adatokat a vállalkozásnak kell a közlekedési hatóságnak bejelentenie. A bejelentés alapján az igazolványt kiállító közlekedési hatóság az igazolvány adatait módosítja, vagy - régi igazolvány bevonása mellett - új igazolványt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal rendelkező járművezető;

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, az igazolvány adataiban bekövetkezett változását.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben a változás érinti: Személytaxis és személygépkocsis személyszállító képesítésről szóló igazolás (bizonyítvány); vezetői engedély;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 1.118,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége.

Ügyintézés határideje

5 munkanap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: Illetékes megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Vezethető e taxi, személyszállító vezetői igazolvány nélkül? Közúti közlekedési szolgáltatások keretében személygépkocsit vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal szabad.
Hány napon belül kell bejelenteni a igazolvány adaatában bekövetkezett változást? A járművezető 8 napon belül köteles a személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatóságnál bejelenteni.
Ki kérelmezheti az igazolvány kiadását? A személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadását a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkező vállalkozás kérelmezheti.

Fontosabb fogalmak

Személyszállító vezetői igazolvány: A gépkocsivezető által benyújtott kérelemre adja ki a közlekedési hatóság

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1a) és (4) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont;
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és c) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

Személytaxi, személygépkocsis személyszállítás, Személyszállító vezetői igazolvány, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858