Akadálymentes verzió

Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00013

Az ügy rövid leírása

Az EGT-n kívüli állam állampolgára közúti közlekedési szolgáltatást végző, magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművet a közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet kérelmére kiadott járművezetői igazolvány birtokában vezethet. A járművezetői igazolványt a közlekedési hatóság adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Gazdálkodó szervezet

Milyen adatokat kell megadni?

Az igazolvány iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, székhelyét, a hatóság döntésére való kifejezett kérelmet, a járművezetőjének a természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

Milyen iratok szükségesek?


A járművezetői igazolvány iránti kérelemhez mellékelni kell a járművezető munkavállalási engedélyének, munkaszerződésének és Magyarország területén való tartózkodása jogszerűségét igazoló okmánynak a hiteles másolatát. Mellékelni kell továbbá a járművezető szakmai képesítését igazoló okirat hiteles másolatát és annak hiteles fordítását is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
13.690,-Ft
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Fővárosi és megyei kormányhivatalok
a döntés közlésétől számított 15 nap
5.000,-Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/e0/60000/Ugyleirasok_KF_KJ.pdf#!DocumentBrowse
Vezethető e jármű az igazolvány hiányában? Az EGT-n kívüli állam állampolgára közúti közlekedési szolgáltatást végző, magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművet a közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet kérelmére kiadott járművezetői igazolvány birtokában vezethet. Járművezető kérheti e az igazolvány kiadását? Nem, igazolványt csak a közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet kérelmére lehet kiadni.

Fontosabb fogalmak

Járművezetői igazolvány: Az EGT-n kívüli állam állampolgára részére a közúti közlekedési szolgáltatást végző, magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármű vezetéséhez a közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet kérelmére kiadott okmány.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1),(4) bekezdés;
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 396. §;
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/A. § (2), (3), 4.§ (5) bekezdés 11.;
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés, 21.§ (1), (2), (3) bekezdés;
a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1), 35. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 116. §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés,

Kulcsszavak

Közúti közlekedési szolgáltatás, Járművezetői igazolvány, EGT-n kívüli állam állampolgára, közlekedési hatóság, jogosítvány, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858