Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00158

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság kivételesen (kérelemre) engedélyezheti a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5–7. §-okban meghatározott méret-, illetőleg tömeghatárokat meghaladó járművek forgalomba helyezését
a) nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi és
pótkocsi esetében, ha méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai miatt,
b) munkavégzésre berendezett jármű esetében, ha a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a
járműre szerelt munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt
nem tarthatók meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, (továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft); a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap) az irányadó

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: 5.000,- Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A Budapest Főváros Kormányhivatal (Közlekedési Főosztály), 1387 Budapest, Pf.1007. címre postai úton vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani. Mely jogszabályok megismerése célszerű a kérelem benyújtása előtt?A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet vonatkozó rendelkezései, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.Rendelkezésre áll-e formanyomtatvány a kérelem benyújtásához?A www.nkh.hu oldalon található tájékoztató és segédlet a kérelem benyújtásához.

Mekkora az eljárásért fizetendő illeték összege?Az eljárásért az általános tételű eljárási illetéket kell leróni, ami jelenleg 3.000,- Ft. Hogyan kell leróni az illetéket? 

Az illetékbélyeget a kérelem egy példányán kell leróni.

Fontosabb fogalmak

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alkalmazásában jármű: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, ezek pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű és a kézikocsi. A járművekkel kapcsolatos fogalmakra – a rendelet Függelékeiben meghatározott eltérésekkel –a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: ER) meghatározottakat kell alkalmazni. A járművek egyes kategóriáit a rendelet Függelékei határozzák meg.
Tengely: ha a két tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (d)1,00 méternél kisebb (d < 1,00 m), a két tengelyt – a megengedett tengelyterhelés szempontjából – egy tengelynek kell tekinteni.
Tengelycsoportban lévő tengelynek azt a tengelyt kell tekinteni, amelynek távolsága a szomszédos tengelytől kisebb 1,80 méternél (d < 1,80 m).
Útkímélő-tengelynek kell tekinteni a jármű olyan hajtott tengelyét, amelyen
aa) négy gumiabroncs van felszerelve (ikerabroncsozású), és
ab) a tengely felfüggesztése légrugós vagy azzal egyenértékű (az egyenértékűség
megállapításának feltételeit az A. Függelék A/48. számú melléklet 3.11. pontja tartalmazza);
Útkímélő tengelycsoportnak kell tekinteni azt a két tengelyből álló tengelycsoportot,
amelynek
ba) egyik tengelye útkímélő tengely, illetve
bb) hajtott tengelye vagy tengelyei ikerabroncsozásúak, továbbá tengelyterhelései nem
haladják meg a 9,5 tonnát.tartalmazza);

Vonatkozó jogszabályok

közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 8. § (1) bekezdés, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 7. pont, 2. § (6), (9) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73.§ (1) bekezdés; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont

Kulcsszavak

kérelem, forgalomba helyezés, túlméretes, megengedett legnagyobb össztömeg, tengelyterhelés, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858