Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek

Kódszám

KINCS00015

Az ügy rövid leírása

A lakás-előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezettet az adott megtakarítási évben befizetett betét után állami támogatás illeti meg, amelyet a lakás-előtakarékoskodó kérelme alapján a központi költségvetés évente nyújt.
Ugyanazon személy javára egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás. Annak elkerülése érdekében, hogy az ügyfél ugyanabban az évben újabb lakástakarék-pénztári szerződés kedvezményezettje legyen, a Magyar Államkincstárhoz kell fordulni, amely a nyilvántartás alapján megállapítja, hogy az ügyfél kedvezményezettje-e egyidőben másik lakás-takarékpénztári szerződésnek. Jogosult az ügyfél az új szerződés után a támogatásra, ha az adott naptári évben az utolsó, töredék megtakarítási év miatt utaltak át az állami támogatást a korábban kötött szerződésére.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra jogosult a lakás-takarékpénztári szerződés kedvezményezettje. Jogszabály alapján a megtakarítás ideje alatt a szerződésről a szerződéskötő jogosult teljes körűen rendelkezni, így nem csak a kedvezményezett, hanem a szerződéskötő is jogosult az ügy indítására.

Milyen adatokat kell megadni?

Magánszemélyeknél természetes személyazonosító adatok (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve), lakóhely, adóazonosító szám, társasházaknál adószám, az ingatlan pontos címe és helyrajzi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Államkincstár Központ

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nem hatósági ügy, ezért nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáráshoz külön rendszeresített ügyféltájékoztató nincs. Az eljárás a Magyar Államkincstárnál indítható.
Gyakran ismételt kérdések:
1. Hová kell benyújtanom a kérelmet?
Ugyanazon személy javára, egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás. Annak elkerülése érdekében, hogy az ügyfél ugyanabban az évben újabb lakástakarék-pénztári szerződés kedvezményezettje legyen, a Magyar Államkincstárhoz kell fordulni, amely a nyilvántartás alapján megállapítja, hogy az ügyfél kedvezményezettje-e egyidőben másik lakás-takarékpénztári szerződésnek. A kérelmet írásban, postai úton lehet eljuttatni a Magyar Államkincstár Központjához, 1054 Budapest, Hold u. 4. A kérelmet az ltp@allamkincstar.gov.hu e-mail címre is el lehet juttatni. Ebben az esetben a Kincstár e-mailen tájékoztatja az ügyfelet (igazolás kiadása), mely alapján a szerződését rendezni tudja.
2. Ha kérdésem van az igazolás kiadásával kapcsolatban, érdeklődhetek valahol előzetesen?
Javasoljuk, hogy kérdéseit küldje el az ltp@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.
3. Ki lehet a kérelmező?
Az ügyindításra jogosult a lakás-takarékpénztári szerződés kedvezményezettje. Jogszabály alapján a megtakarítás ideje alatt a szerződésről a szerződéskötő jogosult teljes körűen rendelkezni, így nem csak a kedvezményezett, hanem a szerződéskötő is jogosult az ügy indítására.
4. Hány nap ügyintézési határidőre számíthatok?
Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 21 nap, de általánosságban elmondható, hogy a kérelmek teljesítési határideje 5-8 nap.
5. Milyen döntést hoz a Kincstár, mit állapít meg ebben?
Igazolást ad ki arról tájékoztató levél formájában, hogy kedvezményezettje-e a kérelmező valamely lakás-takarékpénztári szerződésnek.
6. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában?
Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

Lakás-előtakarékossági szerződés: A szerződés olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a lakás-előtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy – a szerződés módozata szerint – a szerződéskötéskor egy összegben vagy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel egyenlő részletekben történő befizetésekkel meghatározott összeget a lakás-takarékpénztárnál betétként leköt, illetve elhelyez, a lakástakarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése és a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett hitelképessége esetén az üzletszabályzatban rögzített módszer szerint a szerződésben meghatározott módon kiszámított összegű lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: lakáskölcsön) nyújt a lakás-előtakarékoskodó, illetve a cselekvőképes kedvezményezett kérésére.
Lakás-előtakarékossági támogatás: A lakás-előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezetett - legfeljebb az első tíz megtakarítási év során - a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben befizetett betét összegéhez igazodó mértékben állami támogatás illeti meg, amelyet a lakás-előtakarékoskodónak a lakás-takarékpénztárnál - a szerződéskötéskor vagy később - benyújtott kérelme alapján a központi költségvetés évente nyújt.

Vonatkozó jogszabályok

lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 7. § (1), 21. § (1) és (4) bekezdése;
a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm.rendelet 1. § (6) bekezdése;
a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III.26.) NGM utasítás 52. § 8. pontja

Kulcsszavak

lakás-takarékpénztár, igazolás, ütközés, kedvezményezettállami támogatás, kedvezményezettállami támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858