Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek

Kódszám

KINCS00015

Az ügy rövid leírása

A 2018. október 17-e előtt kötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén a lakás-előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezettet az adott megtakarítási évben befizetett betét után állami támogatás illeti meg, amelyet a lakás-előtakarékoskodó kérelme alapján a központi költségvetés évente nyújt. A 2018. októrber16-át követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás nem illeti meg. A már megkötött szerződéseket a módosítás nem érinti.
Ugyanazon személy javára azonban, egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás. Amennyiben az ügyfél ugyanazon évben újabb szerződés kedvezményezettje lenne, ütközés fordul elő, ilyenkor lehet a Kincstárhoz fordulni, hogy a nyilvántartás alapján eldönthető legyen, kedvezményezettje-e az ügyfél egyidőben másik lakás-takarékpénztári szerződésnek. Jogosult az ügyfél az új szerződés után a támogatásra, ha az adott naptári évben az utolsó, töredék megtakarítási év miatt utaltak át állami támogatást a korábban kötött szerződésére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jogosultak köre: a lakás-takarékpénztári szerződések kedvezményezettjei és a szerződéskötők. Jogszabály alapján a megtakarítás ideje alatt a szerződésről a szerződéskötő jogosult teljes körűen rendelkezni, így nem csak a kedvezményezett, hanem a szerződéskötő is jogosult az ügy indítására.

Kizáró okok: Az ügyfél személyesen, meghatalmazott vagy képviselő útján járhat el. Az ügyfél (a szerződéskötő, vagy a kedvezményezett) személyesen le tudja adni a kérelmét, azonban a gyorsabb ügyintézés érdekében postai úton vagy az erre rendszeresített funkcionális e-mail címen is benyújthatók a kérelmek.

Milyen adatokat kell megadni?

Magánszemélyeknél természetes személyazonosító adatok, adóazonosító szám, társasházaknál adószám, az épület pontos címe és helyrajzi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Államkincstár Központ (Támogatásokat Közvetítő Főosztály )

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem hatósági ügy. Nincs jogorvoslati lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hová kell benyújtanom a kérelmet?
Ugyanazon személy javára, egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás. Amennyiben az ügyfél ugyanazon évben újabb szerződés kedvezményezettje lenne, ütközés fordul elő, ilyenkor lehet a Kincstárhoz fordulni, hogy a nyilvántartás alapján eldönthető legyen, kedvezményezettje-e az ügyfél egyidőben másik lakás-takarékpénztári szerződésnek. A kérelmet írásban, postai úton lehet eljuttatni a Magyar Államkincstár Központjához, 1054 Budapest, Hold u. 4. (Támogatásokat Közvetítő Főosztály). A kérelmet az ltp@allamkincstar.gov.hu e-mail címre is el lehet juttatni. Ebben az esetben a Kincstár e-mailen tájékoztatja az ügyfelet (igazolás kiadása), mely alapján a szerződését rendezni tudja.


2. Ha kérdésem van az igazolás kiadásával kapcsolatban, érdeklődhetek valahol előzetesen?

Javasoljuk, hogy kérdéseit küldje el az ltp@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.

3. Ki lehet a kérelmező?

Az a személy, aki kedvezményezettje, vagy valószínűsíthetően kedvezményezettje lakás-takarékpénztári szerződésnek. Kérelmező a szerződéskötő is lehet.

4. Hány nap ügyintézési határidőre számíthatok?
Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 30 nap, de általánosságban elmondható, hogy a kérelmek teljesítési határideje 5-8 nap.
5. Milyen döntést hoz a Kincstár, mit állapít meg ebben?
Igazolást ad ki arról tájékoztató levél formájában, hogy kedvezményezettje-e a kérelmező valamely lakás-takarékpénztári szerződésnek.
6. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában?
Az eljárás nem illetékköteles./ Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

Lakás-előtakarékossági szerződés: A szerződés olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a lakás-előtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy – a szerződés módozata szerint – a szerződéskötéskor egy összegben vagy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel egyenlő részletekben történő befizetésekkel meghatározott összeget a lakás-takarékpénztárnál betétként leköt, illetve elhelyez, a lakás-takarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése és a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett hitelképessége esetén az üzletszabályzatban rögzített módszer szerint a szerződésben meghatározott módon kiszámított összegű lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: lakáskölcsön) nyújt a lakás-előtakarékoskodó, illetve a cselekvőképes kedvezményezett kérésére.
Lakás-előtakarékossági támogatás: A 2018. október 17-e előtt kötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén a lakás-előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezetett - legfeljebb az első tíz megtakarítási év során - a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben befizetett betét összegéhez igazodó mértékben állami támogatás illeti meg, amelyet a lakás-előtakarékoskodónak a lakás-takarékpénztárnál - a szerződéskötéskor vagy később - benyújtott kérelme alapján a központi költségvetés évente nyújt. A 2018. októrber16-át követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás nem illeti meg. A már megkötött szerződések esetében a megtakarításokat az állam továbbra is támogatja a futamidő végéig.

 

Vonatkozó jogszabályok

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 7. § (1) bekezdés, 21.§ (1) és (4) bekezdés, a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm.rendelet 1. § (6) bekezdés;
A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 21.§ (4) bekezdés;
A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (XII. 31.) NGM utasítás 1. sz. melléklet 2. függelék 51.§ 8. pont.

Kulcsszavak

lakás-takarékpénztár, igazolás, ütközés, kedvezményezett állami támogatás, kedvezményezett állami támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858