Akadálymentes verzió

Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése

Kódszám

MUNKP00080

Az ügy rövid leírása

A magán-munkaközvetítőt bejelentésére a székhelye szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal a jogszabályi feltételek fennállása esetén nyilvántartásba veszi. A magán-munkaközvetítőnek a tevékenysége a megszüntetését 8 napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak . A kormányhivatal törli a nyilvántartásából a magán-munkaközvetítőt, ha tevékenyégének megszüntetését bejelentette.

Ki jogosult az eljárásra?

A tevékenységének megszüntetésével érintett nyilvántartásba vett magán-munkaközvetítő

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő magán-munkaközvetítő adatai neve, címe, nyilatkozat a tevékenysége megszüntetéséről, a tevékenység megszüntetésének időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

a magán-munkaközvetítő székhelye

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

az elsőfokú döntés fellebbezéssel megtámadható
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
A döntést hozó fővárosi megyei kormányhivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 nap
a fellebbezés illetéke 5000 Ft ( kivéve a személyes illetékmentességet)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfelek számára rendszeresített általános tájékoztatót a szakmai irányító szerv által kiadott adott ügycsoportra vonatkozó módszertani utmutató tartalmaz Kapcsolódó fájl: Tájékoztató_MUNKP00080
1. Meddig kell bejelenteni a tevékenység megszüntetését?

A bejelentést a tevékenység megszüntetésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.


2. Ki ellenőrzi, hogy a tevékenységemet megszüntettem?

A magán-munkaközvetítő székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a magán-munkaközvetítés nyilvántartás vételi feltételeinek fennállásával és a tevékenység folytatásával kapcsolatban hatósági ellenőrzést végez.

3. Illetékköteles-e a bejelentés?

Nem
4. Mi történik akkor, ha tevékenységemet ideiglenesen szüntetem meg?

A jogszabály nem ismeri a tevékenység ideiglenes megszüntetését, ezért, ha a szolgáltató bejelenti a tevékenységének a megszüntetését a tevékenység újbóli folytatására csak új nyilvántartás alapján van lehetőség

Fontosabb fogalmak

1. Tevékenység megszüntetése: a tevékenység megszüntetése alatt a szolgáltató magán-munkaközvetítői tevékenységének megszűnését kell érteni.
2. Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét

Vonatkozó jogszabályok

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § 27. § (1) bekezdés;
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés 9. § (3) bekezdés , 16. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés 86. § (2) bekezdés 98.§, 99.§, 102.§, 106. § (3) bekezdés;
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) bekezdés i) pont
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont;
67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglakloztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről;
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MüM rendelet 1.§

Kulcsszavak

Magán-munkaközvetítő, bejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858