Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Keresetkiegészítés megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00030

Az ügy rövid leírása

Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően a föld alatti munkában töltött idő 30 év alatt 5 év, 47 év felett pedig 15 év, a többi életkorhoz, pedig 6-14 év közti eltöltött idő kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően az alábbiakban előírt ideig föld alatti bányamunkát végzett. Az ügyfél képviselő és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok
Lakóhely
Munkáltató adatai

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem (A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához a rehabilitációs szakigazgatási szerv az igazgatóság megkeresésére szakvéleményt ad a kérelmező egészségkárosodásának mértékéről és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságáról.)
A kérelemhez mellékelni kell: a munkáltató igazolását a kérelmező eredeti, föld alatti bányamunka körébe eső munkaköréről, annak időtartamáról, jelenlegi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyáról, munkaköréről valamint a távolléti díj összegéről. A munkáltató az igazolást, a keresetkiegészítést kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalnak kell benyújtani, melyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központi szervének kell címezni. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően az előírt ideig föld alatti bányamunkát végzett.

Szünetel a keresetkiegészítés folyósítása, ha az abban részesülő személy
a) keresőtevékenység folytatásából származó díjazásban nem részesül,
b) a részére biztosított képzésben neki felróható okból nem vesz részt.
Megszűnik az ellátás, ha
a) az egészségkárosodás mértéke 29% alá kerül,
b) saját jogú nyugellátásra való jogosultságot (bányászok égészségkárosádási járadékát) megállapították,
c) keresőtevékenysége megszűnik,
d) nem működik együtt az orvosi felülvizsgálatokon.

Fontosabb fogalmak

egészségkárosodás mértéke: a szakmai munkaképesség vizsgálata keretében orvosszakértői véleményt ad a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal.

Vonatkozó jogszabályok

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33. § (2) bekezdés 38. pont
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 23. §
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 106. § (5) bekezdés
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről 5/A. § - 5/E. §

Kulcsszavak

keresetkiegészítésbányász dolgozóegészségkárosodás, keresetkiegészítés, bányász dolgozóegészségkárosodás, bányász dolgozóegészségkárosodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858