Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00030

Az ügy rövid leírása

Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően  a jogszabályban előírt ideig föld alatti bányamunkát végzett.   

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:  Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően  a jogszabályban előírt ideig föld alatti bányamunkát végzett. A jogszabályban meghatározott bánymunkában töltött idő 30 éves kor alatt 5 év, 47 éves kor felett 15 év, míg 30 és 47 év között  6-14 év közötti a jogszabályban pontosan meghatározott mértékű időt kell megszerezni.  


Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok
Lakóhely
Munkáltató adatai 

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell a munkáltató igazolását a kérelmező eredeti, föld alatti bányamunka körébe eső munkaköréről, annak időtartamáról, jelenlegi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyáról, munkaköréről, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti távolléti díj összegéről. A munkáltató az igazolást a keresetkiegészítést kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala 

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a fellebbezésre. 

Jogorvoslati lehetőség részletei: A keresetkiegészítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon országos illetékességgel eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala döntése ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon az országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A keresetkiegészítést a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül az azt meghozó hatóságnál, azaz a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalánál lehet előterjeszteni. Az elsőfokú döntés ellen benyújtott fellebbezést másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

A benyújtási határidő:

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül az azt meghozó hatóságnál (azaz a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalánál) lehet előterjeszteni. 

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezési eljárás illeték- és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely esetekben szünetel a keresetkiegészítés folyósítása? 
Szünetel a keresetkiegészítés folyósítása, ha az abban részesülő személy
a) keresőtevékenység folytatásából származó díjazásban nem részesül,
b) a részére biztosított képzésben neki felróható okból nem vesz részt.

Mikor szűnik meg a keresetkiegészítésre való jogosultság? 
A keresetkiegészítésre való jogosultság megszűnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha a keresetkiegészítésre jogosult
a) meghalt,
b) a keresetkiegészítés folyósításának megszüntetését kéri,
c) egészségkárosodásának mértéke nem éri el a 29%-os mértéket,
d) saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították,
e) részére bányászok egészségkárosodási járadékát állapítanak meg,
f) keresőtevékenysége megszűnik,
g) neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban. 

Fontosabb fogalmak

Egészségkárosodás: az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásai. 

Saját jogú nyugellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíj, illetve a 6. § (4) bekezdésében meghatározott saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok sajátjogú növelt összegű járadéka, valamint a hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok hozzátartozói jogon szerzett növelt összegű járadéka, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények alapján más államokban megállapított sajátjogú nyugellátások. 

Vonatkozó jogszabályok

Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/A. § (1)-(2), 5/B. § (2)-(4), 5/C. §, 5/D.§ (2), 5/E. §, 6. § (2) d) és g) pont
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és (4), 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. §, 118. §
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet  1.§  

Kulcsszavak

keresetkiegészítés, bányász dolgozó, egészségkárosodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858