Akadálymentes verzió

Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00030

Az ügy rövid leírása

 Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően a föld alatti munkában töltött idő 30 év alatt 5 év, 47 év felett pedig 15 év, a többi életkorhoz, pedig 6-14 év közti eltöltött idő kell. 

Ki jogosult az eljárásra?

 Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően az alábbiakban előírt ideig föld alatti bányamunkát végzett.

Milyen adatokat kell megadni?

nincs

Milyen iratok szükségesek?

kérelem
A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához a rehabilitációs szakigazgatási szerv az igazgatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad a kérelmező egészségkárosodásának mértékéről és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságáról.
A kérelemhez mellékelni kell a munkáltató igazolását a kérelmező eredeti, föld alatti bányamunka körébe eső munkaköréről, annak időtartamáról, jelenlegi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyáról, munkaköréről, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti távolléti díj összegéről. A munkáltató az igazolást a keresetkiegészítést kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságánál, a fővárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságánál. A kérelem a megyei Kormányablaknál is benyújtható.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Magyar Államkincstár Központ
Magyar Államkincstár területi szerve
15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre
Ki jogosult a keresetkiegészítésre?
Keresetkiegészítésre jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, illetve munkahelyre helyezik át és életkortól függően az előírt ideig föld alatti bányamunkát végzett.
Mikor szünetel az ellátás?
Szünetel a keresetkiegészítés folyósítása, ha az abban részesülő személy
a) keresőtevékenység folytatásából származó díjazásban nem részesül,
b) a részére biztosított képzésben neki felróható okból nem vesz részt.
Mikor szűnik meg az ellátás?
a) egészségkárosodás mértéke 29% alá kerül
b) saját jogú nyugellátásra való jogosultságot (bányászok égészségkárosádási járadékát) megállapították c) keresőtevékenysége megszűnik d) nem működik együtt az orvosi felülvizsgálatokon                    

Fontosabb fogalmak

A egészségkárosodásról, annak mértékéről a szakmai munkaképesség vizsgálata keretében orvosszakértői véleményt ad a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal.

Vonatkozó jogszabályok

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33. § (2) bekezdés 38. pont
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 23. §
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 106. § (5) bekezdés
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről 5/A. § - 5/E. § 
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról

Kulcsszavak

keresetkiegészítésbányász dolgozóegészségkárosodás, keresetkiegészítés, bányász dolgozóegészségkárosodás, bányász dolgozóegészségkárosodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858