Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kódszám

MUNKP00077

Az ügy rövid leírása

A munkaerő kölcsönzőt, közhasznú kölcsönzőt kérelmére a székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal, EGT-tagállamban bejegyzett munkaerő-kölcsönzőt a Budapest Főváros Kormányhivatala  a jogszabályi feltételek fennállása esetén nyilvántartásba veszi. A kölcsönbeadónak a tevékenységének a megszüntetését 8 napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak. A kormányhivatal törli a nyilvántartásából a kölcsönbeadót, ha tevékenységének megszüntetését bejelentette.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységének megszüntetésével érintett nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönző, illetve közhasznú-kölcsönző

Kizáró okok: Az Ákr.  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő kölcsönbeadó neve, címe, nyilatkozat a tevékenysége megszüntetéséről, a tevékenység megszüntetésének időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 25 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig kell bejelenteni a tevékenység megszüntetését?

A bejelentést a tevékenység megszüntetésétől számított nyolc napon belül kell a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.


2. Ki ellenőrzi, hogy a tevékenységemet megszüntettem?

A kölcsönbeadó székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a kölcsönzés nyilvántartás vételi feltételeinek fennállását, a munkaügyi hatóság a tevékenység folytatását ellenőrzi.

3. Illetékköteles-e a bejelentés?

Nem

4. Mi történik akkor, ha a tevékenységemet ideiglenesen szüntetem meg?

A jogszabály nem ismeri a tevékenység ideiglenes megszüntetését, ezért, ha a kölcsönbeadó bejelenti a tevékenységének a megszüntetését a tevékenység újbóli folytatásáról ismételten bejelentést kell tennie.

5. Mikor szüntetethető meg a letét?

A letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a kölcsönzéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos időszak eltelte után sem szabadítható fel a letét.


Fontosabb fogalmak

1. Tevékenység megszüntetése: a tevékenység megszüntetése alatt a szervezet munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenységének megszűnését kell érteni.
2. Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a kölcsönzéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét.

Vonatkozó jogszabályok

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. évi törvény XVI. Fejezet;
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3)-(6) bekezdés, 9. §, 16. §;
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10. § (4) bekezdés i) pont
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont;
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény;
170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglakloztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Kulcsszavak

Munkaerő-kölcsönző, bejelentési kötelezettség, letéti szerződés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858