Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kódszám

MUNKP00077

Az ügy rövid leírása

A munkaerő kölcsönzőt, közhasznú kölcsönzőt kérelmére a székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal, EGT-tagállamban bejegyzett munkaerő-kölcsönzőt a Budapest Főváros Kormányhivatala  a jogszabályi feltételek fennállása esetén nyilvántartásba veszi. A kölcsönbeadónak a tevékenységének a megszüntetését 8 napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak. A kormányhivatal törli a nyilvántartásából a kölcsönbeadót, ha tevékenységének megszüntetését bejelentette.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységének megszüntetésével érintett nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönző, illetve közhasznú-kölcsönző

Kizáró okok: Az Ákr.  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő kölcsönbeadó neve, címe, nyilatkozat a tevékenysége megszüntetéséről, a tevékenység megszüntetésének időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 25 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig kell bejelenteni a tevékenység megszüntetését?

A bejelentést a tevékenység megszüntetésétől számított nyolc napon belül kell a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.


2. Ki ellenőrzi, hogy a tevékenységemet megszüntettem?

A kölcsönbeadó székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a kölcsönzés nyilvántartás vételi feltételeinek fennállását, a munkaügyi hatóság a tevékenység folytatását ellenőrzi.

3. Illetékköteles-e a bejelentés?

Nem

4. Mi történik akkor, ha a tevékenységemet ideiglenesen szüntetem meg?

A jogszabály nem ismeri a tevékenység ideiglenes megszüntetését, ezért, ha a kölcsönbeadó bejelenti a tevékenységének a megszüntetését a tevékenység újbóli folytatásáról ismételten bejelentést kell tennie.

5. Mikor szüntetethető meg a letét?

A letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a kölcsönzéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos időszak eltelte után sem szabadítható fel a letét.


Fontosabb fogalmak

1. Tevékenység megszüntetése: a tevékenység megszüntetése alatt a szervezet munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenységének megszűnését kell érteni.
2. Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a kölcsönzéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét.

Vonatkozó jogszabályok

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. évi törvény XVI. Fejezet;
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3)-(6) bekezdés, 9. §, 16. §;
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10. § (4) bekezdés i) pont
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont;
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény;
170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglakloztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Kulcsszavak

Munkaerő-kölcsönző, bejelentési kötelezettség, letéti szerződés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858