Akadálymentes verzió

Munkavállalónak a munkáltató bányászati munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására vonatkozó bejelentése

Kódszám

MABFH00099

Az ügy rövid leírása

A kérelem a munkavállalót ért munkáltató által nem kivizsgált, vagy nem megfelelően kivizsgált munkabalesetre vonatkozik. A munkabalesetet szenvedett munkavállaló a kérelemben panaszolja meg, sérelmezi a munkáltató nem jogszerű magatartását.

Ki jogosult az eljárásra?

Kérelmet a munkabalesettel érintett munkavállaló, vagy a munkabalesetben sérül vagy elhunyt hozzátartozója nyújthat be.
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg a kérelem kötelező tartalmi elemeit. A kérelem érdemi megvizsgálásához meg kell adni: 1. A munkáltató nevét, székhelyét. 2. A kérelmező adatait. 3. A munkabaleset helyét, idejét. 4. A kérelmező munkakörét. 5. A munkabaleset bekövetkezésekor irányító, felügyelő munkahelyi vezető nevét, beosztását. 6. A sérelmezett munkáltatói mulasztás vagy intézkedés leírását. 7. A munkabalesettel kapcsolatos dokumentumokat. 8. A munkabaleset tanúinak nevét, címét.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános illeték 3000 Ft.
Illetékbélyegen

Hol intézhetem el?


A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetén 8 nap)

Jogorvoslati lehetőség

A határozat, eljárást megszüntető végzés ellen fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
illetékes Megyei Kormányhivatal 
15 nap
A fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
1. Melyik hatósághoz kell fordulni a munkáltató munkabaleset kivizsgálásával kapcsolatos jogsértése miatt?
A baleset helyszíne szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal  részére.

2. A bejelentés előtt kell-e a munkáltatóval egyztetni?
Nem kell, ha a munkavégzés során bekövetkezett munkabaleset bejelentése megtörtént a munkáltató (munkahelyi vezető) felé.


3. Mi fog történi, ha az illetékes Megyei Kormányhivatal megállapítja a munkáltató mulasztását?
Ha az illetékes Megyei Kormányhivatal megállapítja a munkáltató mulasztását, akkor kötelezi a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírások teljesítésére, egyben bírsággal sújtja a munkáltatót. Súlyos munkabaleset esetén az illetékes Megyei Kormányhivatal  is kivizsgálja a munkabalesetet, és indokolt esetben munkavédelmi bírságot szab ki.

4. A munkabalesetből származó kárt hogyan lehet érvényesíteni?
A munkavállaló a kárigényét a munkáltatónak jelenti be. Amennyiben a munkáltató azt elutasítja, a munkavállaló bírósághoz (közigazgatási és munkaügyi bíróság) fordulhat (keresetet nyújthat be).

Fontosabb fogalmak

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során bármely munkáltatónál következett be.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §; a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (3) bekezdés; 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § és 1-4. melléklet, 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés; a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 67. §, 68. § (1) és (3) bekezdés, 82/B. §, 87. § 3. pont; a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 5. § - 9. §

Kulcsszavak

Munkabaleset, bányászati munkabaleset.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858