Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés

Kódszám

JARAS00008

Az ügy rövid leírása

Növényvédő szer elvesztésének, tévesen történő felhasználásának, eltulajdonításának, élelmiszerbe és takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy vízfolyásba, illetve kezelésre nem szánt területre jutásának észlelése esetén a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát haladéktalanul értesíteni kell.
A bejelentést a növény- és talajvédelmi igazgatóság kivizsgálja és a bejelentés megalapozottsága esetén értesíti a rendőrséget illetve az egészségügyi államigazgatási szervet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki tehet bejelentést

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

bejelentő személyes adatai, település megnevezése,
a bejelentés tárgyát képző ügy/esemény pontos leírása

amennyiben a bejelentő szeretne visszajelzést kapni a hatóság által megtett intézkedésekről: e tény, valamint személyazonosító adatai és elérhetősége (ugyanakkor a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

a területileg illetékes megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

a bejelentés áttételére 8 nap, de az ügy természetéből adódóan AZONNALI intézkedést igényel az ember és állat élete, egészsége és a környezet megóvása céljából
a hatósági eljárásra 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: A bejelentő nem tekinthető ügyfélnek, így nincs lehetősége a fellebbezés benyújtására. A hatóság szempontjából a jogsértés elkövetője lesz az ügyfél, így csak ő nyújthat be fellebbezést.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya által első fokon hozott döntések esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jár el másodfokon.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely hatóság foglalkozik az ügy kivizsgálásával?
A bejelentést a megyei kormányhivatal kivizsgálja és a bejelentésben foglaltak fennállása esetén értesíti a rendőrséget (bűncselekményre utaló adat, tény, körülmény megállapítása esetén), illetve a az egészségügyi államigazgatási szervet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget (növényvédő szer élelmiszerbe, takarmányba keveredése, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutáse, a növényvédő szernek a kezelésre nem szánt területre jutása esetén).

Mennyi ideig tart az ügy kivizsgálása?
A panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. A jogellenes magatartás elkövetése szerint illetékes megyei kormányhivatal haladéktalanul kivizsgálja az ügyet, szükség esetén értesíti a társhatóságokat a további ügyintézés végett. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat legkésőbb a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
Az eljárás lefolytatására jogosult szervnek 21 nap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatásához.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 31. § (1)-(2) bekezdés

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 26. § (1)-(2) bekezdése

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § -3. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 21. § (1) bekezdés d) pont, 22. § (2) bekezdés, 33. § (1) bekezdés
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) kormányrendelet 5. § (2), (3) bekezdés

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont

Kulcsszavak

növényvédő szer, lopás, elvesztés, környezetszennyezés, élelmiszerszennyezés, takarmányszennyezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858