Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem" /> Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem" />
Akadálymentes verzió

Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00002

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a növényvédő szer felhasználója nem elégedett a növényvédő szer minőségével (pl. hatástalannak ítéli), vagy a csomagolást szabálytalannak ítéli (nem megfelelő csomagolóanyag vagy feliratozás), kérheti a növényvédő szer vizsgálatát. A vizsgálathoz szükséges mintát a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalok jogosultak megvenni.

Ki jogosult az eljárásra?

minőségi kifogást bárki tehet
nincs kizáró ok

Milyen adatokat kell megadni?

a bejelentő adatai, a kifogásolt növényvédő szer neve, kiszerelési egysége, fellelhetősége (vásárlás helye, címe), a vásárlást igazoló dokumentumok (számla, szállítójegy, növényorvosi vény)

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmit.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentő számára az eljárás illetékmentes. Nincs díja a hivatalból végzett mintavételnek sem, a laborvizsgálatot az fizeti, akit jogsértés miatt a hatóság elmarasztalt.

Hol intézhetem el?

a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidő a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges időtartammal, de legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

minőségi kifogás esetén az fellebbezhet, akivel szemben a hatóság eljárt, a bejelentő nem fellebbezhet
A mezőgazdasági szakigazgatási szervek által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) jár el.

Fontosabb fogalmak

növényvédő szer engedélyokirata: a növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 30. § (1) bekezdés d) pont, 37. § (2) bekezdés b) pont , 39. § (2) bekezdés, 57. § f)-g) pontok, 60. § b) pont, 60. § b), d)-e), m) pontok, 70. § (2) bekezdés;
• a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 
• A növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1107/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.)
• a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (2) bekezdés, 45.§ (1)-(2), (4), (6) bekezdés 
• a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. FVM rendelet 28. § (1), (2), (4) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) vagy d) pont, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §, 157. § (4) bekezdés 
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. § (4) bekezdés
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdés

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Bejelentő lap.

Kulcsszavak

növényvédő szer, gyanú, laboratóriumi vizsgálat, hatósági intézkedés, felhasználhatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858