Akadálymentes verzió

Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

Kódszám

JEGYZ00225

Az ügy rövid leírása

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. A földhasználó a terület parlagfűmentességéről mindaddig köteles gondoskodni, ameddig a parlagfű virágzásának lehetősége fennáll.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

Helyszíni ellenőrzést bejelentés alapján belterületen a jegyző végez. Az előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző rendeli el a közérdekű védekezést.
Külterület esetében a területileg illetékes járási hivatal végzi a bejelentésben megjelölt ingatlan helyszíni ellenőrzését.
Jogszabálysértés esetén a közérdekű védekezést külterületen, illetve az önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi ingatlanon a megyei kormányhivatal rendeli el.

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki tehet bejelentést. A bejelentő személyesen, és képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Bejelentő személyes adatai, település megnevezése;
Parlagfűvel szennyezett ingatlan beazonosíthatóságát segítő adatok köre (cél, hogy a hatóság megtalálja a fertőzött ingatlant);
Igény esetén visszajelzés kérése a megtett intézkedésekről amennyiben a bejelentő szeretne visszajelzést kapni a hatóság által megtett intézkedésekről (e tény, valamint személyazonosító adatai és elérhetősége).

Milyen iratok szükségesek?

A fényképfelvétel és a térképvázlat megkönnyíti a hatóság munkáját, de nem kötelező csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

Belterület esetében jegyző,
külterület esetében a járási hivatal,
belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén a megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

A bejelentés áttételére 8 nap, a hatósági eljárásra 21 nap (általános ügyintézési határidő).

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az eljárás szempontjából a parlagfüves ingatlan földhasználója lesz az ügyfél, így csak ő nyújthat be fellebbezést.
A jegyző első fokon hozott döntése esetében másodfokon megyei kormányhivatal jár el, míg a megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntések esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) jár el másodfokon.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Milyen időpontig kell az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni?
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a parlagfű virágzása lehetőségének fennállása alatt folyamatosan fenntartani.
2. Mely hatóság rendeli el a közérdekű védekezést?
a) belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője
b) külterületen a területileg illetékes
c) önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a területileg illetékes megyei kormányhivatal

Fontosabb fogalmak

PBR: Parlagfű Bejelentő Rendszer

Vonatkozó jogszabályok

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet;
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, 42. § (1) bekezdés c) pont, 50. § (4)-(7) bekezdés, 60. § (1) bekezdés c) pont;
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés,3. §;
a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § - 3. §;
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 8. § (2), (5)-(6) bekezdés.

Kulcsszavak

parlagfű, fertőzött ingatlan, NÉBIH, növényvédelmi bírság, belterület, közérdekű védekezés, földhasználó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858