Akadálymentes verzió

Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

Kódszám

EGBIZ00060

Az ügy rövid leírása

A járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra, szervezett szűrővizsgálatra beutalt biztosítottat (az egészségügyi szolgáltatásra jogosultat is) valamint azt az anyát is, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál,utazási költségeihez támogatás illeti meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek.
Szervezett szűrővizsgálaton történő részvétel céljából az önkormányzat által szervezett csoportos utazás esetén a helyi önkormányzat nyújtja be a kérelmet.
Az ügyfél képviselő és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az "Utazási utalvány"-on szereplő adatok

Milyen iratok szükségesek?

Az utazási költségtérítés igénylése az "Utazási utalvány" elnevezésű nyomtatvány felhasználásával történik.
Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén: menetjegy(ek), kivéve a korai fejlesztést, gondozást nyújtó intézmény szolgáltatásának igénybevétele esetén, mivel ilyenkor a betétlapot kell csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal
A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül, a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP) kell címezni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Az utazási költségtérítés igényelhető tömegközlekedési eszközön történő utazás esetén és gépkocsival történő utazás esetén is.
Utazási költségtérítés igényelhető a sajátos nevelési igényű gyermek korai fejlesztést és gondozást, fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igénybevétele esetén is az e célra rendszeresített nyomtatvány kiállításával, és a megjelenés leigazolásával.
Az utazás szükségességét, illetve az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenést orvosnak kell igazolnia.
Az utazási utalvány utólagos kiállítása esetén költségtérítés nem állapítható meg.
A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés.
A helyi utazás költségeihez nem jár költségtérítés (gépkocsival történő utazás esetén sem).
Gyógyfürdő igénybevételére utazási költségtérítés a mozgásszervi rehabilitáció, egyéb rehabilitáció igénybevétele esetén, szakorvosi beutalóval a területi ellátásra kötelezett gyógyászati intézménybe történő utazás esetén vehető igénybe.
A kísérőnek és a betegnek együttutazás esetén együttesen 21,- Ft/ km támogatás jár, a biztosított nélküli utazás esetén kilométerenként 18 forint utazási költségtérítés jár.
Az utazási utalványt a háziorvos, vagy a beutaló orvos, szakorvos állítja ki a beutaláskor, illetve a vizsgálatra történő visszarendeléskor. Amennyiben az orvos szükségesnek tartja az utazást, a területi ellátásra kötelezett intézmény (TEK) szolgáltatásának igénybevételére ki kell állítania az utalványt.
Magánorvos ellátásának igénybevételére nem jár az utazási költségtérítés, mivel az kizárólag az egészségbiztosító által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során nyújtható.
További információk: www.oep.hu

Fontosabb fogalmak

Betétlap - a korai fejlesztést, gondozást nyújtó intézményben való megjelenés igazolására szolgáló nyomtatvány

TEK - Területi Ellátási Kötelezettség (ÁNTSZ honlapján megtalálható)

Utazási utalvány - szigorú számadású nyomtatvány, kiállítására kizárólag a egészségbiztosítóval finanszírozási szerződést kötött egészségügyi szolgáltató orvosa, háziorvos jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §, 5/B. §, 75/A. §, 62. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 37. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102. §, 116. §
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 11. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §

Kulcsszavak

Utazási utalvány TEK költségtérítés rehabilitáció megjelenés magánorvos

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858