Akadálymentes verzió

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

Kódszám

RENDS00001

Az ügy rövid leírása

I. Akinek a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint
a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez
b) kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
1. az országos rendőrfőkapitány
2. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója
3. a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója bírálja el
II. Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: I. Akinek a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette

Kizáró okok: II. Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél és képviselőjének személyazonosító adatai
az ügyfél lakcíme, egyéb elérhetősége
az ügyfél hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelme

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi költségmentes

Hol intézhetem el?

I. Alapvető jog sérelme esetén, a panaszos választása szerint
a) az intézkedést foganatosító rendőri szerv
b) a Független Rendészeti Panasztestület által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
1. az országos rendőrfőkapitány
2. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója
3. a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója
II. Jog vagy jogos érdek érintettsége esetén az intézkedést foganatosító rendőri szerv

Ügyintézés határideje

I. 30 nap a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalásának kézhezvételétől;
a Független Rendészeti Panasztestület a panaszt 90 nap alatt vizsgálja meg, amely határidőbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
II. Beérkezéstől számított 30 nap. E 30 napos határidőben érdemben dönt a panaszról.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: I. Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntéssel szemben közigazgatási per indítható.
II. A rendőrség helyi szerve által hozott elsőfokú döntéssel szemben van lehetőség fellebbezésre. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a döntést első fokon nem a rendőrség helyi szerve hozta, úgy a döntéssel szemben közigazgatási per indítható. 

Jogorvoslati lehetőség részletei: I. Nem értelmezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): II. Az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője felett irányítási jogkört gyakorló személy (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4-6. §-ában meghatározott személy)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): I. Nem értelmezhető

A benyújtási határidő: II. Az intézkedést foganatosító rendőri szerv

A fellebbezési illeték mértéke: I. Nem értelmezhető

Fontosabb fogalmak

Testület: Független Rendészeti Panasztestület, az Országgyűlés által 6 évre megválasztott, jogi végzettségű tagokból álló, a Rendőrség tevékenysége felett ciliv kontrollt gyakorló, független testület.

Vonatkozó jogszabályok

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4-6. §; 92-93/B. §
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 1. § - 38. §, 42. §, 44. §, 46 - 54 . §, 58 - 74. §, 76 - 82. §, 85 - 91. §, 106. §, 111 - 130. §, 141-144. §

Kulcsszavak

rendőri intézkedés, rendőri intézkedés elmulasztása, kényszerítő eszköz alkalmazása, igazoltatás, bilincselés, elfogás, előállítás, panasz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858