Akadálymentes verzió

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

Kódszám

RENDS00002

Az ügy rövid leírása

Akinek az e törvény szerinti kényszerítő eszköznek a természetvédelmi őr, az erdővédelmi szolgálat tagja, a hegyőr, a hivatásos vadász, a rendészeti feladatokat ellátó az erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet, a halászati őr, a közterület-felügyelő, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr általi alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette a rendőrséghez fordulhat panasszal.
A panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Akinek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette
Lehetőség van képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél és képviselőjének neve
az ügyfél lakcíme
az ügyfél hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 29. pont alapján
egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárás a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervek és személyek intézkedésével, vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szemben benyújtott panasz és fellebbezés elbírálására irányuló eljárás.

Hol intézhetem el?

rendőrkapitányság

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
A fellebbezést az elbírálására jogosult rendőr-főkapitányságnak kell címezni.
És az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyútani.
A benyújtási határidő: 15 nap
Fellebbezés költsége: 5000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs adat

Fontosabb fogalmak

A rendészeti feladatot ellátó szerv a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:
1. Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása
2. A tetten ért személy visszatartása
3. Dolog ideiglenes elvétele
4. Igazoltatás
5. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása
6. A tetten ért személy előállítása

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 1. § (1) bekezdés; 15. §; 22. § (4) bekezdés b) pont; 22. § (5)-(7) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 21. § a) és d) pont; 35. § (1) bekezdés; 40. § (1) bekezdés; 71. § (1) bekezdés; 98. § (1) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; 12. § (3) bekezdés g) pont

Kulcsszavak

rendészeti feladatot ellátó személyek intézkedése; közterület-felügyelő, közterület-felügyelő intézkedése, panasz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858