Akadálymentes verzió

A kormányablakban is leadható a megszüntetett egyéni vállalkozói igazolvány

2020.01.09.

A törvény erejénél fogva megszűnt, korábban kiállított egyéni vállalkozói igazolványokat az érintetteknek legkésőbb 2020. március 1-jéig kell eljuttatniuk - postai úton vagy személyesen - a székhelyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.


A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében elfogadott törvénymódosítás értelmében 2020. január 1-jével megszűnt az egyéni vállakozói igazolvány és ezt követően új okmányt sem lehet kiváltani. A változás az egyéni vállakozói tevékenységet nem érinti (a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellátni). Az érvénytelen okmányokat az egyéni vállakozók kötelesek leadni, amire - a jogszabályi határidő betartása érdekében legkésőbb február 28-ig - a székhelyük szerinti kormányablakban is lehetőség van. Amennyiben ez nem történik meg, az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal határozattal gondoskodik a visszavonásról.

(kormanyhivatal.hu)