Akadálymentes verzió

Külföldre utazás előtti teendők, hasznos információk, aktulitások

2018.07.18.

A nyaralás tervezésénél érdemes ellenőriznünk az adott országba történő beutazás feltételeit. A felkészülést kezdhetjük személyazonosító igazolványunk vagy útlevelünk érvényességének vizsgálatával. 2018. július 1. napjától a személyazonosító igazolvány kiállítását évente egy alkalommal illetékmentesen lehet igényelni. A további aktualitásokat, hasznos információkat az alábbi cikkben olvashatják.


A nyaralás tervezésénél érdemes ellenőriznünk az adott országba történő beutazás feltételeit. A felkészülést kezdhetjük személyazonosító igazolványunk vagy útlevelünk érvényességének vizsgálatával. Vezetői engedélyünk külföldön kizárólag járművezetésre jogosít, személyazonosításra csak belföldön szolgál. 

A magánútlevél, személyazonosító igazolvány iránti kérelem a kormányablakokban személyesen terjeszthető elő személyazonosításra alkalmas okmány, ennek hiányában anyakönyvi kivonat és lakcímkártya bemutatásával. Kiskorú kérelmező esetén mindkét szülő jelenléte, a távollévő szülő hozzájárulása vagy a kizárólagos szülői felügyeleti jog igazolása szükséges. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás tisztázott, mindkét okmány 8 nap alatt készül el. A jogszabályi feltételek fennállása esetén, illetve kérelemre azonnal ideiglenes személyazonosító igazolvány adható. 

2018. július 1. napjától a személyazonosító igazolvány kiállítása évente egy alkalommal illetékmentes.
 A további kérelmekért – kivéve, ha a kérelmező 18. életévét be nem töltött személy, továbbá az eltulajdonítás és a családi állapot változásból eredő névváltozás eseteit – 3.000,-Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.

Pótdíj megfizetése mellett bármely járási hivatalban lehetőség van soron kívüli, sürgősségi és azonnali útlevélkérelem előterjesztésére is. Utóbbiak átvételére kizárólag a Központi Okmányirodában kerülhet sor. Elektronikus és személyes ügyintézés keretében is lehetőség van a normál eljárásban igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére, a pótdíj megfizetése mellett. Személyazonosító igazolvány gyártásának gyorsítására, sürgősségi eljárásra azonban nincs mód.

Nemcsak személyesen, hanem a webes ügysegéd szolgáltatás (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) igénybevételével is van lehetőség a személyazonosító igazolvány és a magánútlevél eltulajdonításának, elvesztésének megsemmisülésének bejelentésére illetve útlevél pótlására. Az útlevél pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótlandó útlevél 2013. január 1-jét követően került igénylésre és kérelmezője hozzájárult ujjnyomat adatának tárolásához. 
Külföldre utazás előtt célszerű az illetékes ország külképviseletének megkeresése a magyar vezetői engedéllyel, illetve az az alapján kiállítandó nemzetközi vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában. A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban és a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban. A nemzetközi vezetői engedély azonnal elkészül a kormányablakban, melyhez két darab fénykép benyújtása, továbbá 2.300,-Ft eljárási illeték megfizetése szükséges.

Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy személyazonosító igazolvánnyal hova lehet utazni? Az EGT tagállamaiba, illetve Svájcba, Szerbiába valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát személyazonosító igazolvánnyal. További információ: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/uti-okmanyokkal-kapcsolatos-tajekoztato

Egyes országokban nem elegendő a beutazáshoz az érvényes útlevél, előírhatnak feltételeket az úti okmány érvényességére vonatkozóan (pl.: az okmány beutazástól számítottan legalább még fél évig legyen érvényes, esetleg vízumot kérnek vagy kiskorú esetén szülői hozzájárulást.)  EU-n kívüli utazás esetén, minden esetben érdemes tájékozódni a Konzuli Szolgálat honlapján: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

(Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal)